Exclusive offer for welsh schools

TES
Cliciwch yma i weld fersiwn Saesneg o’r e-bost hwn

Rydyn ni newydd benodi Pennaeth, roedden ni’n gwybod y byddai hon yn swydd anodd ei llenwi ond gyda help tîm TES Global rydyn ni wedi llenwi’r swydd y tro cyntaf. Mae eu gwybodaeth am y farchnad addysg a sut mae denu’r ymgeiswyr gorau yn amlwg iawn.

Alan Canning, Rheolwr Busnes, Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Does dim rhaid i ddod o hyd i athrawon eithriadol gostio’n ddrud. Gyda’n pecyn recriwtio newydd, ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn unig, gallwch lenwi eich holl swyddi gwag, drwy gydol y flwyddyn, am un pris syml.
AM £1,099 YN UNIG, BYDD EICH YSGOL YN:
Derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr lleol rhagorol
Arbed llawer o arian ar hysbysebu nifer o swyddi
Hysbysebu eich holl swyddi gwag ar-lein, drwy gydol y flwyddyn
Elwa o hysbysebion swyddi gradd Arian Ar-lein, sy’n fwy amlwg
Cael 50% oddi ar bris hysbysebu ar bapur
Rhestru swyddi cefnogi AM DDIM
Cael cymorth dylunio AM DDIM ar gyfer eich ymgyrchoedd recriwtio
COFRESTRWCH HEDDIW, A THALU DIM TAN FIS MAI 2015
0292 167 0491 | nick.rees@tesglobal.com

Rydyn ni’n arbenigo mewn darparu atebion recriwtio cost-effeithiol i ysgolion yng Nghymru. Drwy restru eich swyddi gwag gyda TES, mae 82% o siawns y bydd eich swyddi’n cael eu llenwi o fewn y pedair wythnos gyntaf.
0292 167 0491 nick.rees@tesglobal.com tes.co.uk/
recruit-wales
@_tesjobs

TES Global Ltd, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ. E-bost: help@tes.co.uk
Os hoffech i ni dynnu eich enw oddi ar restr e-bost TES Global, cliciwch yma