Drama & English Teacher (Maternity Cover)

Dinas Bran SchoolDenbighshire

The Governors are looking to appoint an excellent Drama & English teacher to cover maternity leave within the Department. 

The successful candidate will have high aspirations, enthusiasm and a commitment to raising student’s achievements within our thriving and successful English Department. 

Results at Dinas Brân are good.  In this role you will have the opportunity to engage students at all levels.   This is an exciting opportunity for a newly qualified or experienced teacher who wants to make a real difference to our children.

For further information about the post please contact the Headteacher, Mr Mark Hatch on 01978 860669.   

Ysgol Dinas Brân has a commitment to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment.   All successful applicants will be required to undertake an Enhanced Disclosure via the DBS.  

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Drama a Saesneg ardderchog i gyflewni cyfnod mamolaeth o fewn yr adran.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddyheadau uchel, brwdfrydedd ac ymrwymiad i godi cyflawniadau disgyblion o fewn ein hadran Saesneg ffyniannus a llwyddiannus.

Mae canlyniadau Dinas Brân yn dda. Yn y rôl hon cewch y cyfle i ysgogi disgyblion ar bob lefel. Mae hwn yn gyfle cyffrous i athro/athrawes newydd gymhwyso neu brofiadol sydd eisiau gwneud gwir wahaniaeth i’n plant.

Am ragor o wybodaeh am y swydd, cysylltwch â’r Pennaeth, Mr Mark Hatch ar 01978 860669

Mae gan Ysgol Dinas Brân ymrwymiad i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â hyn. Mae’n ofynnol i bob ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â Datgeliad Manylach trwy'r GDG.

Supporting documents

Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy.