Is-bennaeth yr Adran Gymraeg / Welsh Teacher (Second in Dept), Llangollen

Closing date:

Dinas Bran SchoolLlangollen

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: Main Scale + TLR2b
Contract term: Permanent
Suitable for NQTs: No

 Mae angen Athro Cymraeg dynamig ac effeithiol arnom, sy’n medru dysgu Cymraeg Ail Taith hyd at safon TGAU. Mae’r swydd ar gyfer Is-bennaeth Adran ac mae’n rhaid i’r deiliad swydd  feddu ar hanes canlyniadau da a’r mynd i fedru cynyddu safonau pob cyfnod allweddol ar y cyd â’r Pennaeth Adran. Bydd cyfrifoldebau yn cynnwys CA3 a CA4 Cymraeg Ail iaith 

We require a dynamic and effective Teacher of Welsh, who must be able to teach up to GCSE in Welsh 2nd Language. The post is for Second in Department and the post holder must have a track record of good results and have the drive to raise standards across all the key stages in conjunction with the Head of Department. Key areas of responsibility will be KS3 and KS4 Welsh 2nd Language. 

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynnig cyfleoedd i ysgogi disgyblion ar bob lefel. Mae’r Adran Gymraeg yn effeithiol gan gynnig cyfleoedd i’n disgyblion drwy weithgareddau y tu allan i oriau ysgol fel Eisteddfod yr Urdd a Diwrnodau arbennig yn ymwneud â’r Iaith Gymraeg. Rydym yn chwilio am aelod tîm cadarnhaol ac ymroddgar er mwyn helpu cynnig addysg wych a ddwyieithog.

The successful candidate will offer opportunities to engage students at all levels. The Welsh Department is effective, providing opportunities to our students through extra-curricular activities such as the Urdd Eisteddfod and dedicated Welsh Language days. We are looking for a positive and committed team player to help deliver bilingualism and excellent teaching. 
Job location

More about Dinas Bran School
×
Type: Mainstream School
Phase: Secondary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 11 - 18 years
Address: Dinbren Road, Llangollen, Denbighshire, LL20 8TG, United Kingdom
Telephone: +44 1978 860669
employer gallery photo 0
employer gallery photo 1
employer gallery photo 2
employer gallery photo 3
employer gallery photo 4
employer gallery photo 5