Learner Voice Engagement Officer, Flintshire

Closing date:

Coleg CambriaFlintshire

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £19,733 - £20,598 per annum based on skills and a salary assessment
Contract term: Permanent

Do you have a proven track record in supporting learners to find their voice?

Are you passionate about ensuring the views of learners are heard and acted on?

Do you believe that active participation in learning shapes and changes lives?
We currently have a vacancy for a Learner Voice Engagement Officer at Coleg Cambria.

This is a student-facing role designed to support wider learning outcomes for Coleg Cambria students outside of their main programme of study and improve their experience at college.

We are looking for applicants who have a sound knowledge of current developments around learner involvement & previous experience working with learners.

 


Swyddog Ymgysylltu Llais Dysgwyr
£19,733 - £ 20,598 y flwyddyn yn seiliedig ar sgiliau ac asesiad cyflog
Safle Iâl

Oes gennych chi hanes o gynorthwyo dysgwyr i ganfod eu llais?

Ydych chi’n angerddol am sicrhau bod barn dysgwyr yn cael ei chlywed a’i bod yn cael ei gweithredu?

Ydych chi’n credu bod modd llywio a newid bywydau drwy gymryd rhan yn weithredol mewn dysgu?

Mae gennym ni swydd wag ar gyfer Swyddog Ymgysylltu Llais Dysgwyr yng Ngholeg Cambria.

Mae hon yn swydd wyneb yn wyneb â myfyrwyr a gafodd ei chynllunio i gynorthwyo â deilliannau ehangach myfyrwyr Coleg Cambria y tu allan i'w prif raglenni astudio ac i wella eu profiad yn y coleg.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â gwybodaeth gadarn o ddatblygiadau cyfredol o ran cynnwys dysgwyr a phrofiad blaenorol o weithio gyda dysgwyr.More about Coleg Cambria
×
Phase: Further Education
Gender: Mixed
Address: Deeside Campus, Kelsterton Rd, Connah's Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4BR, United Kingdom. View in Google Maps