Practical Skills Supervisor - Vehicle Body Repair & ATA Instructor / Assessor, Rhyl

Closing date:

Llandrillo CollegeRhyl

Date posted:
Start date: January / Mis Ionawr
Contract type: Full Time
Salary: £25,315 - £27,010LGPS Pension
Contract term: Permanent

Grŵp Llandrillo Menai  are looking to appoint a Practical Skills Supervisor whom under guidance of lecturing staff, will deliver practical sessions to groups of learners within a practical workshop environment and will provide support to lecturers by tracking and assessing learner progress, providing guidance and support where required. 


Mae Grŵp Llandrillo mendi yn edrych i benodi Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol a fydd o dan arweiniad gan staff darlithio, yn darparu hyfforddiant a chyfarwyddyd i ddysgwyr yn gwneud gweithgareddau ymarferol mewn gweithdy ymarferol a byddant yn cynorthwyo a chefnogi darlithwyr i dracio ac asesu cynnydd dysgwyr gan gynnig arweiniad a chefnogaeth os yn briodol. 

 

Cyf y Swydd / Job Ref: CLSB/0058/19

Cyflog / Salary: £25,315 - £27,010 y flwyddyn / per annum 

Math o Gytundeb / Contract type: Llawn Amser, Parhaol / Full Time, Permanent 

Dyddiad Cau / Closing date: 17/12/2019 @ 12pm

Lleoliad /Location: Rhyl 

Hawl Gwyliau / Holiday entitlement: 28 diwrnod y flwyddyn / 28 days per year

Oriau - Patrwm Gwaith / Hours - Working pattern: 37 awr yr wythnos / 37hours per week 

Hawl Pensiwn / Pension rights: LGPS

Sgiliau Iaith / Language skills: Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol / Spoken and written Welsh is desirable
More about Llandrillo College
×
Phase: Further Education
Gender: Mixed
Age Range: 16+ years