Teacher - Gaelic Medium, Highland Council

Closing date:

Newtonmore Primary SchoolHighland Council
Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £22,866-£36,480
Contract term: Permanent

Neach Fiosrachaidh: Sarah Fhriseal   Fòn 01540 673252 Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. Mura h-urrainn dhuibh tagradh a chur a-steach air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais – HR C&L Fòn: 01349 868640 (post-gutha 24 uair) a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd. 

Tha comas labhairt sa Ghàidhlig na bhuannachd. 

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte. 

Tha pasgan ath-shuidheachaidh aig a’ Chomhairle agus dh’fhaodte gum bi seo ri fhaotainn dhan tagraiche shoirbheachail

Closing date: 19/10/2018

Reference: HGH06838

Newtonmore Primary School, Main Street, Newtownmore, Inverness-Shire,Job location

More about Newtonmore Primary School
×
Address: 7 Main Street, Newtonmore, Inverness-shire, PH20 1DN, United Kingdom
Telephone: +44 1540 673252