Welsh Language Translator /Cyfieithydd y Gymraeg, Llangollen

Closing date:

Dinas Bran SchoolLlangollen

Date posted:
Start date: 3rd September 2018
Contract type: Full Time
Salary: Grade 7
Contract term: Permanent

The Governors are looking for a full time Translator to join the Support Staff at Ysgol Dinas Brân. The successful applicant will be able to translate a variety of documents from English to Welsh and Welsh to English. These include Schemes of Work, newsletters, display materials, correspondence and curriculum resources. 

The successful applicant will understand the importance of confidentiality, be well organised, able to work to deadlines, be computer literate and be able to use Microsoft office applications.

In addition to these duties there will be a requirement to provide reception cover and breaktime supervision duties of students. 

Ysgol Dinas Brân has a commitment to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment. All successful applicants will be required to undertake an Enhanced Disclosure via the DBS. 

If you would like to discuss any aspect of the post, please call the Acting Headteacher, Mr Mark Hatch on 01978 860669.

  

Mae’r Llywodraethwyr yn chwilio am Gyfieithydd llawn amser i ymuno â’r Staff Cefnogi yn Ysgol Dinas Brân. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyfieithu amrywiaeth o ddogfennau o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg. Bydd rhain yn cynnwys Cynlluniau Gwaith, cylchlythyrau, deunyddiau arddangos, gohebiaeth ac adnoddau cwricwlwm.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn deall pwysigrwydd cyfrinachedd, yn drefnus, yn gallu gweithio i derfynau amser, yn hyddysg ar gyfrifiadur ac yn gallu defnyddio meddalwedd Microsoft office. 

Yn ogystal â’r dyletswyddau hyn bydd yn ofynnol darparu dyletswyddau yn y dderbynfa a goruchwyliaeth amser egwyl.

Mae gan Ysgol Dinas Brân ymrwymiad i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc a disgwylir i holl staff a gwirfoddolwyr rannu’r ymrwymiad hwn. Bydd yn ofynnol i holl ymgeiswyr llwyddiannus ymgymryd â Datgeliad Pellach trwy’r DBS.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch y Pennaeth Dros Dro, Mr Hatch ar 01978 860 669. Job location

More about Dinas Bran School
×
Type: Mainstream School
Phase: Secondary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 11 - 18 years
Address: Dinbren Road, Llangollen, Denbighshire, LL20 8TG, United Kingdom
Telephone: +44 1978 860669
employer gallery photo 0
employer gallery photo 1
employer gallery photo 2
employer gallery photo 3
employer gallery photo 4
employer gallery photo 5