1. Resources Home
  2. Primary
  3. Languages
  4. Welsh
  5. Ffilm a Drama / Film and theatre
Wales on Film Secondary / Cymru ar Ffilm Nodiadau i athrawon

Wales on Film Secondary / Cymru ar Ffilm Nodiadau i athrawon

Wales has a long and rich film history. This resource showcases and celebrates the breadth of film created in Wales or featuring Welsh talent, as well as supporting teachers in engaging with film as a core learning tool. The activities are designed to fit the National Curriculum for Wales and to encourage educators and young people to explore Wales through film, focusing specifically on three central Welsh themes: Landscape, Myth, Legend and Nature, and Culture and Heritage. From classic cinema through to modern day representations of Wales on film, the resource explores Welsh history, language, industry, culture and society. How to use this resource The resource features questions and activities based around each film, as well as thematic activities that explore aspects of Landscape, Myth, Legend and Nature, Culture and Heritage. In addition, the resources use clips provided in the accompanying PowerPoint presentation available from the Into Film website: https://www.intofilm.org/resources/1149 . Activities create engagement with film through watching, discussing, analysing and filmmaking. Also available to download from below, Wales on Film Secondary in Welsh language format. Cymru ar Ffilm Uwchradd Mae gan Gymru hanes ffilm hir a chyfoethog. Mae'r adnodd hwn yn arddangos ac yn dathlu ehangder ffilm a grëwyd yng Nghymru neu sy'n cynnwys talent o Gymru, yn ogystal ag cefnogi athrawon o ran ymgysylltu â ffilm fel arf dysgu craidd. Mae'r gweithgareddau wedi eu cynllunio i gyd-fynd â'r Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru ac i annog addysgwyr a phobl ifanc i archwilio Cymru drwy ffilm, gan ganolbwyntio'n benodol ar dair thema Cymraeg canolog: Tirwedd, Chwedlau a Natur, a Diwylliant a Threftadaeth. O sinema glasurol trwy i gynrychioliadau gyfoes o Gymru ar ffilm, mae'r adnodd yn archwilio hanes, iaith, diwydiant, diwylliant a chymdeithas Cymru. Sut i ddefnyddio'r adnodd hwn Mae'r adnodd yn cynnwys cwestiynau a gweithgareddau yn seiliedig o amgylch pob ffilm, yn ogystal â gweithgareddau thematig sy'n archwilio agweddau ar Dirwedd, Chwedlau a Natur, Diwylliant a Threftadaeth. Yn ogystal, mae'r adnoddau yn defnyddio clipiau a ddarperir yn y cyflwyniad PowerPoint. Mae'r gweithgareddau yn ymgysylltu â ffilm drwy wylio, trafod, dadansoddi a gwneud ffilmiau.
IntoFilm
Wales on Film Primary

Wales on Film Primary

This resource will showcase and celebrate the breadth of film created in Wales or featuring Welsh talent, as well as supporting teachers in engaging with film as a core learning tool. The activities are designed to fit the National Curriculum for Wales and to encourage educators and young people to explore Wales through film, focusing specifically on three central Welsh themes: Landscape, Myth, legend and nature, and Culture and heritage. From classic cinema through to modern day representations of Wales on film, the resource explores Welsh history, language, industry, culture and society. Bydd yr adnodd hwn yn dangos ac yn dathlu ehangder y ffilmiau a grëwyd yng Nghymru neu sy'n cynnwys talent o Gymru yn ogystal â chynorthwyo athrawon i ddefnyddio ffilm fel adnodd dysgu craidd. Lluniwyd y gweithgareddau hyn i weddu i Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru ac i annog addysgwyr a phobl ifanc i ystyried, astudio ac archwilio Cymru drwy ffilm gan ganolbwyntio'n benodol ar dair thema ganolog Gymreig: Tirlun, Myth, Chwedl a natur, a Diwylliant a Threftadaeth. O ffilmiau clasurol y sinema i bortreadau o'r Gymru gyfoes ar ffilm, mae'r adnodd hwn yn ystyried hanes Cymru, y Gymraeg, diwydiant, diwylliant a chymdeithas.
IntoFilm
Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Wall-E

Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Wall-E

Mae’r anoddau hwn am y ffilm WALL-E wedi’i deilwra I gyd-fynd a’r Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd ac yn anelu at helpu athrawon cynradd I ddatblygu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ar draws y cwricwlwm. Datblygwyd yr adnoddau mewn cyd-weithrediad ac ymarferydd llythrennedd profiadol gyda’r nod o arfogi athrawon a’r sgiliau I ddefnyddio ffilm I godi safonau llythrennedd.
IntoFilm
Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Iron Giant

Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Iron Giant

Mae’r anoddau hwn am y ffilm Iron Giant wedi’i deilwra I gyd-fynd a’r Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd ac yn anelu at helpu athrawon cynradd I ddatblygu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ar draws y cwricwlwm. Datblygwyd yr adnoddau mewn cyd-weithrediad ac ymarferydd llythrennedd profiadol gyda’r nod o arfogi athrawon a’r sgiliau I ddefnyddio ffilm I godi safonau llythrennedd.
IntoFilm
Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Hairspray

Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Hairspray

Mae’r anoddau hwn am y ffilm Hairspray wedi’i deilwra I gyd-fynd a’r Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd ac yn anelu at helpu athrawon cynradd I ddatblygu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ar draws y cwricwlwm. Datblygwyd yr adnoddau mewn cyd-weithrediad ac ymarferydd llythrennedd profiadol gyda’r nod o arfogi athrawon a’r sgiliau I ddefnyddio ffilm I godi safonau llythrennedd.
IntoFilm
Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Around the World in 80 Days

Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Around the World in 80 Days

Mae’r anoddau hwn am y ffilm Around the World in 80 Days wedi’i deilwra I gyd-fynd a’r Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd ac yn anelu at helpu athrawon cynradd I ddatblygu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ar draws y cwricwlwm. Datblygwyd yr adnoddau mewn cyd-weithrediad ac ymarferydd llythrennedd profiadol gyda’r nod o arfogi athrawon a’r sgiliau I ddefnyddio ffilm I godi safonau llythrennedd.
IntoFilm