Disgrifio / Describing

Disgrifio / Describing

Mae`r adnodd yma am sut i ddisgrifio pobl trwy ddefnyddio ansoddeiriau, idiomau a chymariaethau! Grêt am helpu ddisgyblion! This resource is about how to describe people through using adjectives, idioms and similes! Great for helping pupils!
Missnaomismileyteacher