1. Resources Home
  2. Middle School
  3. World languages
  4. Welsh
  5. Fundamentals
  6. Media and leisure
Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Mae'r Twrnamaint Pêl-droed Ewropeaidd yn dechrau ddydd Gwener 10 o Fehefin. Ymuno yn y dathliadau drwy ganiatáu eich myfyrwyr i ddylunio eu cit pêl-droed eu hunain . Gallant ddefnyddio'r templedi a ddarperir i ychwanegu patrymau a lliwiau . Efallai y byddent yn hoffi i ddylunio cit newydd ar gyfer eu tîm eu hunain? Pa bynnag tîm chi a'ch myfyrwyr yn eu cefnogi, pob lwc a mwynhewch y twrnamaint ! The European Football Tournament is starting on Friday 10th June. Join the celebrations by allowing your students to design their own football kit. They can use the templates provided to add patterns and colours. Perhaps they would like to design a new kit for their own team? Whichever team you and your students are supporting, good luck and enjoy the tournament!
StartEducation
Rhaglenni a Ffilmiau

Rhaglenni a Ffilmiau

For the year seven Welsh topic of Rhaglenni a Ffilmiau. The sheet contains a match-up activity and a 'rearrange the sentence' activity. The card game is pretty self-explanatory. I have them printed on card, cut out and in envelopes ready for the learners to match-up. Great little activity to test what they have already learnt straight after vocab drilling. A PowerPoint is also attached. Mutations are not included.
MEVernon