1. Resources Home
  2. Preschool
  3. World languages
  4. Welsh
  5. Fundamentals
  6. Social issues
The Floating Garden STEM challenge - Welsh

The Floating Garden STEM challenge - Welsh

This STEM challenge would be great for a science or STEM club, to use in British Science week, as the focus of collapsed curriculum timetable day , or to enhance a lesson on climate change. It can also be used to gain a CREST award Students initially look at some of the problems caused by climate change then design and make a model of their solution to a problem faced by farmers in Bangladesh... how to grow food even when the land floods. Everything needed to deliver the activity is included, PowerPoint presentation, teacher's notes. students worksheets, even certificates and a poster you can request free. www.practicalaction.org/floatinggardenchallenge
PracticalAction
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Adnoddau i Rieni/Gofalwyr

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Adnoddau i Rieni/Gofalwyr

Thema eleni ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw ‘Ewch ati i newid pethau: Dewch ynghyd er mwyn cael rhyngrwyd gwell’. Mae’n bwysig bod rhieni a gofalwyr hefyd yn cymryd rhan ac yn cael gwybodaeth i sicrhau bod eu plant yn gallu manteisio i’r eithaf ar y rhyngrwyd. Mae UK Safer Internet Centre wedi creu pecyn sy’n cynnwys: • cyflwyniad i rieni • sgript i gyd-fynd â’r cyflwyniad • dulliau dechrau sgwrs i rieni • llythyr i’w anfon adref i rieni • poster i hyrwyddo’r sesiwn i rieni • taflen ffeithiau i rieni, gyda dolenni defnyddiol • taflen wybodaeth i rieni fel ei bod hi mor hawdd â phosibl i chi gynnal sesiwn i rieni yn eich ysgol neu eich mudiad ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.
Childnet
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Cynradd - plant-5-7-oed

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Cynradd - plant-5-7-oed

Adnoddau Cynradd Mae ein Pecyn Adnoddau Cynradd i blant 5-7 oed yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn • cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript • poster • cwis er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017.
Childnet
Remembering for Peace | Cofio dros Heddwch | Assembly for Remembrance

Remembering for Peace | Cofio dros Heddwch | Assembly for Remembrance

Remembering for Peace Aim: To encourage children to think about the impact of war and to consider ways of remembering for peace. Cofio dros Heddwch Nod: Annog plant i feddwl am effeithiau rhyfel ac ystyried ffyrdd o gofio er mwyn hyrwyddo heddwch. This assembly has been created ahead of the Peace Education Network's updated edition of the "Teach Peace" pack. It explores the question of what we remember about war and why, looking at the significance of the different colour of poppies.
EllisQPSW