Χριστουγεννιάτικο βιβλιαράκι

Το βιβλιαράκι περιέχει 105 σελίδες Α5. Περιλαμβάνει 33 έχρωμες σελίδες Α5 και 40 μαυρόασπρες σελίδες Α5 με κουυτάκια μέσα στα οποία οι μαθητές μπορούν να γράψουν τα γράμματα της κάθε λέξης που παρουσιάζεται. Παράλληλα οι μαυρόασπρες εικόνες παρουσιάζονται και με γραμμή για γραφή της λέξης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μαθητές Α΄ τάξης ή με παιδιά προδημοτικής ηλικίας. Μπορεί να γίνει επιλογή των εικόνων που θα απαρτίζουν το βιβλιαράκι.

$3.23
Save for later
  • ----------------------------.pdf
  • christmass-book.pdf

About this resource

Info

Created: Jan 13, 2021

pdf, 2 MB

----------------------------

pdf, 2 MB

christmass-book

Report a problem

Tes Paid Licence

How can I re-use this?