Campania District School

Tasmania, Australia


Location: Tasmania, Australia
Type: Mainstream School
Phase: All-through

About Campania District School

Location


Address: 2-4 Union Street, Campania, Tasmania, 7026, Australia
Telephone: +61 03 6260 4133