English Teacher, Llangollen, Denbighshire

Closing date:

Dinas Bran SchoolLlangollen, Denbighshire

Date posted:
Start date: September 2020
Contract type: Full Time
Salary: NQT, Main Scale, UPS
Contract term: Permanent
Suitable for NQTs: Yes

The Governors are looking to appoint an excellent teacher of English to start in September 2020.  

The successful candidate will have high aspirations, enthusiasm and a commitment to raising student’s achievements within our thriving and successful English Department. 

The English results at Dinas Brân are good.  In this role you will have the opportunity to engage students at all levels.   This is an exciting opportunity for a newly qualified or experienced teacher who wants to make a real difference to our children.

For further information about the post please contact the Headteacher, Mr Mark Hatch on 01978 860669.   

Mae’r Llywodraethwyr yn chwilio i benodi athro/athrawes Saesneg ardderchog i ddechrau ym mis Medi 2020.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddyheadau uchel, brwdfrydedd ac ymrwymiad i godi cyflawniadau disgyblion o fewn ein hadran Saesneg ffyniannus a llwyddiannus.

Mae canlyniadau Saesneg yn Ninas Brân yn dda. Yn y rôl hon cewch y cyfle i ysgogi disgyblion ar bob lefel. Mae hwn yn gyfle cyffrous i athro/athrawes newydd gymhwyso neu brofiadol sydd eisiau gwneud gwir wahaniaeth i’n plant.

I wybod mwy am y swydd, cysylltwch gyda’r Pennaeth, Mr Mark Hatch ar 01978 860669.  
More about Dinas Bran School
×
Type: Mainstream School
Phase: Secondary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 11 - 18 years
Address: Dinbren Road, Llangollen, Denbighshire, LL20 8TG, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 1978 860669
employer gallery photo 0
employer gallery photo 1
employer gallery photo 2
employer gallery photo 3