Headteacher, Llangollen, Denbighshire, LL20 8TG

Closing date:

Dinas Bran SchoolLlangollen, Denbighshire, LL20 8TG

Date posted:
Start date: 1st January 2019
Contract type: Full Time
Salary: L29 - L35 £78,359 - £90,773
Contract term: Permanent

 ENGLISH

The Governing Body of Ysgol Dinas Brân, Llangollen, wishes to appoint an outstanding and inspirational Headteacher, to lead our successful school. The school consists of approximately 1030 students and 150 staff, all of whom uphold the school motto ‘Success Through Effort’. 

The successful candidate will: 

·  Be able to provide vision, leadership and direction to the staff and students 

·  Ensure the best outcomes for students both in terms of attainment and progress 

·  Promote excellence, equality and high expectations for all 

·  Build and maintain strong relationships with the students, staff, parents and governors 

·  Have the vision for further development to achieve a consistently high performance

In return we offer: 

·  A happy community with well-behaved students 

·  The opportunity to work with committed, enthusiastic and able staff 

·  A supportive, proactive Governing Body 

·  A commitment to supporting your professional and personal career development 

At Ysgol Dinas Brân, we encourage all students to participate in learning beyond and outside the classroom and firmly believe this plays a crucial part in broader educational development. As a bilingual school, we fully embrace our Welsh culture, providing a high standard of learning in both languages. We are looking for a leader who will continue to uphold our traditions, whilst also embedding positive changes to ensure strong community links, high standards of learning, and innovative practices.

To apply for this position please visit the Denbighshire County Council Website 

https://workfor.denbighshire.gov.uk/tlive_webrecruitment

WELSH

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Dinas Brân, Llangollen yn dymuno penodi Pennaeth eithriadol ac ysbrydoledig i arwain ein hysgol lwyddiannus. Mae oddeutu 1030 o fyfyrwyr a 150 aelod o staff yn yr ysgol, ac mae pob un ohonynt yn cynnal arwyddair yr ysgol ‘Llwyddiant Drwy Ymdrech’. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn: 

·  Gallu darparu gweledigaeth, arweiniad a chyfeiriad ar gyfer staff a myfyrwyr 

·  Sicrhau’r canlyniadau gorau i fyfyrwyr o ran cyrhaeddiad a chynnydd

·  Hyrwyddo rhagoriaeth, cydraddoldeb a disgwyliadau uchel i bawb 

·  Adeiladu a chynnal perthnasau cryf gyda myfyrwyr, staff rhieni a llywodraethwyr 

·  Gallu arddangos y weledigaeth ar gyfer datblygiad pellach i gyflawni perfformiad 

·  uchel yn gyson 

Yn gyfnewid rydym ni’n cynnig: 

·  Cymuned hapus gyda myfyrwyr sy’n ymddwyn yn dda 

·  Y cyfle i weithio gydag aelodau staff ymrwymedig, brwdfrydig ac abl 

·  Corff Llywodraethu cefnogol a rhagweithiol 

·  Ymrwymiad i gefnogi datblygiad eich gyrfa proffesiynol a phersonol 

Yn Ysgol Dinas Brân rydym ni’n annog pob myfyriwr i ddysgu tu hwnt a thu allan i’r ystafell ddosbarth ac rydym yn credu'n gryf bod hyn yn chwarae rhan allweddol yn eu datblygiad addysgol ehangach. Fel ysgol ddwyieithog, rydym yn croesawu ein diwylliant Cymreig, gan ddarparu addysg o safon uchel yn y ddwy iaith. Rydym yn chwilio am arweinydd a fydd yn parhau i gynnal ein traddodiadau, wrth sefydlu newidiadau cadarnhaol i sicrhau cysylltiadau cymunedol cryf, safonau addysgu uchel ac arferion arloesol.Job location

More about Dinas Bran School
×
Type: Mainstream School
Phase: Secondary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 11 - 18 years
Address: Dinbren Road, Llangollen, Denbighshire, LL20 8TG, United Kingdom
Telephone: +44 1978 860669
employer gallery photo 0
employer gallery photo 1
employer gallery photo 2
employer gallery photo 3
employer gallery photo 4
employer gallery photo 5