Headteacher, Pentrecelyn

Closing date:

Pentrecelyn Primary SchoolPentrecelyn

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: L6 — L12 £44,544 - £51,639
Contract term: Permanent

Pennaeth am Ysgol Pentrecelyn

Cyflog: L6 — L12 £44,544 - £51,639  

Lleoliad: Pentrecelyn 

Oedran: 3-11 oed    


Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y swydd hon, gallwch gysylltu â: Sarah Wynne, Cadeirydd Llywodraethwyr, 01824 702071 / 07775 684755 Bethan Madoc Jones, Pennaeth, 01978 790288     

Dyddiad Cau: Ebrill 27 

Dyddiad Cyfweliad: Wythnos dechrau Mai 21     

Sut i ymgeisio: I wneud cais am y cyfle anhygoel hwn, cwblhewch ein ffurflen gais drwy'r wefan www. sirddinbych.gov.uk  Byddem yn annog ymgeiswyr i ymweld â’r ysgol a gallwch wneud hyn trwy ffonio Mrs Sarah Wynne neu Miss Madoc Jones ar y rhifau uchod.Job location

More about Pentrecelyn Primary School
×
Type: Mainstream School
Phase: Primary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 4 - 11 years
Address: Ruthin, Clwyd, LL15 2HG, United Kingdom
Telephone: +44 1978 790288
employer gallery photo 0
employer gallery photo 1
employer gallery photo 2
employer gallery photo 3

Mae Ysgol Pentrecelyn yn ysgol gynradd Cyfrwng Cymraeg sydd wedi ei lleoli mewn cymuned wledig ychydig filltiroedd tu allan i dref farchnad Rhuthun.  Mae’r ysgol mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, ac o fewn pellter teithio i Eryri a Chae...