Not the right job for you? Start a new job search on Tes

Job details

Job details
Employer Estyn - Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales
Location Home-based
Salary £60,050 - £69,900
Contract type Full Time
Contract term Permanent
Job dates
Posted
Closing date Applications are closed

Her Majesty’s Inspectors of Education and Training (HMI)
Home-based, with frequent travel required all over Wales
£60,050 - £69,900

As an inspector, the advice and recommendations you give will influence the future of education right across Wales.

“It’s a very interesting job, it’s extremely varied. You have the backing of a team of high-calibre people who are friendly and supportive” Ceri, Estyn HMI

We are looking for people with a strong track record in education in a leadership, managerial or specialist role, with the ability to apply this to raising standards of education in Wales. Visit our website to view our current vacancies or e-mail us for more information.

Closing date: Monday, 23 January 2017 at 10:00am

Estyn is committed to equal opportunities

Arolygwyr Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi (AEM)
Yn gweithio gartref, gan deithio i bob cwr o Gymru yn rheolaidd
£60,050 - £69,900

Fel arolygydd, bydd y cyngor a’r argymhellion y byddwch yn eu rhoi yn dylanwadu ar ddyfodol addysg ledled Cymru.

“Mae’n swydd ddiddorol iawn, ac yn eithriadol o amrywiol. Mae gennych dîm o bobl o safon uchel, sy’n gyfeillgar a chefnogol, i’ch cynorthwyo” Ceri, Estyn AEM

Rydym yn chwilio am bobl sydd â hanes cadarn mewn addysg, mewn rôl arwain, rheoli neu arbenigol, sy’n gallu cymhwyso hyn i godi safonau addysg yng Nghymru. Ewch i’n gwefan i weld ein swyddi gwag presennol neu anfonwch neges e-bost atom am ragor o wybodaeth.

Dyddiad cau: Dydd Llun, 23 Ionawr 2017, 10:00yb

Mae Estyn wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.

About the employer

Estyn is the office of Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales.

Estyn’s aim is to raise standards and quality in education and training in Wales through the inspection of education and training providers in Wales ...
Information about Estyn - Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales

Locations and contacts

Anchor Court / Llys Angor
Keen Road / Heol Keen
Cardiff / Caerdydd
CF24 5JW
United Kingdom
+44 29 2044 6448