Initial Teacher Education (ITE) Accreditation Committee members, Cardiff

Closing date:

Eduction Workforce CouncilCardiff

Date posted:
Contract type: Part Time
Salary: Undisclosed
Contract term: Fixed Term

Initial Teacher Education (ITE) Accreditation Committee (The 'Board') 

Appointment of Members

We are looking for a number of talented and conscientious committee members to join the 'Board', Chaired by Professor John Furlong OBE, that is now responsible for ascertaining the professional acceptability of all programmes of Initial Teacher Education (ITE), leading to Qualified Teacher Status, in Wales.

If you can contribute your time, experience and leadership, a minimum of 20 days a year and are interested in exploring this opportunity, please call the team at 029 2046 0099 to request an application pack prior to the submission deadline of 3 July 2017, or visit the EWC website.

We are especially looking for members with extensive experience at a senior level in one or more of the following: Initial Teacher Education, Schools, Inspection, Higher Education, Quality Assurance and Professional Regulation. Successful candidates with the required knowledge and skills will receive a daily rate of pay of £200. Travel and subsistence costs will be paid in line with standard EWC rates.

Pwyllgor Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (Y ‘Bwrdd’) 

Penodi aelodau

Rydym yn chwilio am nifer o aelodau pwyllgor talentog a chydwybodol i ymuno â’r ‘Bwrdd’, dan gadeiryddiaeth Yr Athro John Furlong OBE, sydd bellach yn gyfrifol am ganfod derbynioldeb proffesiynol yr holl raglenni Addysg Gychwynnol Athrawon, sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig, yng Nghymru. 

Os gallwch gyfrannu’ch amser, profiad ac arweinyddiaeth am o leiaf 20 diwrnod y flwyddyn ac os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, ffoniwch y tîm ar 029 2046 0099 i ofyn am becyn cais cyn y dyddiad cau sef 3 Gorffennaf 2017, neu ewch i’r wefan.

Rydym yn chwilio’n arbennig am aelodau â phrofiad helaeth ar lefel uwch yn un neu fwy o’r meysydd canlynol: Addysg Gychwynnol Athrawon, Ysgolion, Arolygu, Addysg Uwch, Sicrwydd Ansawdd a Rheoleiddio Proffesiynol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus â’r wybodaeth a’r sgiliau gofynnol yn cael cyfradd tâl ddyddiol o £200. Telir costau teithio a chynhaliaeth yn unol â chyfraddau safonol Cyngor y Gweithlu Addysg.

Application pack – downloads
Job location

More about Eduction Workforce Council
×
Address: 9th Floor Eastgate House, 35-43 Newport Road, Cardiff, South Glamorgan, CF24 0AB, United Kingdom
Telephone: +44 29 20460099

 The Education Workforce Council (EWC) is the independent regulator in Wales for education practitioners.

The principal aims of EWC are to:

  • contribute to improving the standards of teaching and the quality of learning in Wales;
  • maintain and...