Instructor Demonstrator in Art and Design - Hyfforddwr Arddangoswr, Flintshire

Closing date:Expiring tomorrow

Coleg CambriaFlintshire

Date posted:
Start date: June 2020
Contract type: Part Time
Salary: £20,020-£23,626 per annum, pro rata, based on skills and experience
Contract term: Permanent

Are you passionate about Art and sharing your knowledge and creativity with students?

At Coleg Cambria we are now looking for an Instructor Demonstrator to join the Art and Design Team at our site in Yale, Wrexham

In your new role as an Instructor Demonstrator, you will be based within the Memorial Art Gallery/building. The main purpose of your role is to support the Creative Arts curriculum, to provide a visual learning resource, primarily for Art & Design students to act as a reference point for them to explore in their practical and written work. You will be required to deliver practical sessions to students, supervise and instruct students within the practical aspects of programmes and undertake any other routine duties as required.

You will also be required to oversee the gallery programme, deliver formal scheduled practical instruction and demonstrations to students and prepare a schedule of practical activities from information given to you by the Deputy Directors and Lecturers.

The ability to assist in monitoring the overall progress of students by assessing the competence and progress in practical activities, is also an essential part of this role. You will also be responsible for monitoring the behaviour of students within practical sessions, and creating a caring and supportive environment for all students.

It is highly desirable to have a degree level qualification in an Art and Design related subject, you will also have recent industry experience within a relevant area.

It is also essential for you to be able to demonstrate an understanding MAC and PC software including Photoshop and Illustrator. Demonstrating that you are committed to keeping up with current developments within your own specialist area is also an essential part of this role.

The ability to speak Welsh is desirable

This role will be subject to an enhanced DBS check for the successful applicant

 

Ydych chi’n angerddol ynglyn â Chelf ac am rannu eich gwybodaeth a’ch creadigrwydd gyda myfyrwyr?

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Hyfforddwr Arddangoswr i ymuno â’r Tîm Celf a Dylunio ar ein safle Iâl yn Wrecsam.

Yn eich swydd newydd fel Hyfforddwr Arddangoswr, byddwch yn gweithio yn adeilad yr Oriel Gelf Goffa. Prif bwrpas eich swydd fydd cefnogi cwricwlwm y Celfyddydau Creadigol, gan ddarparu adnoddau dysgu gweledol, ar gyfer myfyrwyr Celf a Dylunio yn bennaf a bod yn rhywun y gallant ddod ato/ati am gymorth gyda’u gwaith ymarferol ac ysgrifenedig. Bydd gofyn i chi gyflwyno sesiynau ymarferol i’r myfyrwyr; eu goruchwylio a’u cyfarwyddo gydag agweddau ymarferol y rhaglenni a chyflawni unrhyw ddyletswyddau arferol eraill yn ôl y galw.

Bydd gofyn i chi oruchwylio rhaglen yr oriel a chyflwyno hyfforddiant ymarferol ffurfiol ac arddangosiadau i fyfyrwyr, gan baratoi amserlen o weithgareddau ymarferol, o'r wybodaeth a roddir i chi gan y dirprwy gyfarwyddwyr a'r darlithwyr.

Mae gallu cynorthwyo gyda monitro cynnydd cyffredinol myfyrwyr, trwy asesu eu cymhwysedd a’u cynnydd mewn gweithgareddau ymarferol, yn rhan hanfodol o'r swydd hon. Byddwch yn gyfrifol am fonitro ymddygiad myfyrwyr mewn sesiynau ymarferol, a chreu amgylchedd gofalgar a chefnogol i bob myfyriwr.

Mae'n ddymunol iawn cael cymhwyster lefel gradd arnoch chi mewn pwnc sy'n gysylltiedig â Chelf a Dylunio, a bydd gennych brofiad diweddar mewn maes perthnasol y diwydiant.

Mae hefyd yn hanfodol gallu dangos eich bod yn deall a medru defnyddio meddalwedd MAC a PC, gan gynnwys Photoshop ac Illustrator. Mae dangos eich bod wedi ymrwymo i ddiweddaru eich gwybodaeth am ddatblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun yn rhan hanfodol o'r swydd hon hefyd.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg.

Byddwn yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus am ddatgeliad manwl DBS.Job location

More about Coleg Cambria
×
Phase: Further Education
Gender: Mixed
Address: Deeside Campus, Kelsterton Rd, Connah's Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4BR, United Kingdom.