Lecturer in Counselling, Rhos on Sea

Closing date:

Llandrillo CollegeRhos on Sea

Date posted:
Contract type: Part Time
Salary: £9,577 - £15,973
Contract term: Permanent

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn edrych i benodi Darlithydd mewn Cwnsela i ddarparu addysgu o safon uchel er mwyn creu cyfeoedd dysgu effecithiol ac er mwyn galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu. 

Grŵp Llandrillo Menai are looking to appoint a Lecturer in Counselling to provide high quality teaching, to create effective opportunities for learning and to enable all learners to achieve to the best of their ability. Teitl y Swydd / Job Title: Lecturer in Counselling 0.4 / Darlithydd mewn Cwnsela 0.4

Cyf y Swydd / Job Ref: CLMG/0050/19

Cyflog / Salary: £9,577 - £15,973 y flwyddyn / per annum 

Math o Gytundeb / Contract type: Rhan Amser, Parhaol / Part Time Permanent 

Dyddiad Cau / Closing date: 15/11/2019 @ 12pm

Lleoliad /Location: Rhos

Hawl Gwyliau / Holiday entitlement: 174 awr y flwyddyn / 174 hours per year

Oriau - Patrwm Gwaith / Hours - Working pattern: 15 awr yr wythnos / 15 hours per week 

Hawl Pensiwn / Pension rights: Teacher Pension Scheme

Sgiliau Iaith / Language skills: Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol / Spoken and written Welsh is desirable
More about Llandrillo College
×
Phase: Further Education
Gender: Mixed
Age Range: 16+ years
Address: Coleg Llandrillo Campus, Llandudno Road, Rhos On Sea, Colwyn Bay, Clwyd, LL28 4HZ, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 1492 542 338