Modern Foreign Language Teacher - Maternity cover, Llangollen, Denbighshire, LL20 8TG

Closing date:

Dinas Bran SchoolLlangollen, Denbighshire, LL20 8TG

Date posted:
Start date: 1st September 2018
Contract type: Full Time
Salary: Main scale
Contract term: Maternity Cover
Suitable for NQTs: Yes

ENGLISH

The successful   candidate would be able to teach Spanish up to GCSE. The ability to teach Spanish A Level and  French at KS3 would be desirable, though not essential. 

The successful candidate  will have drive and enthusiasm, excellent subject knowledge and the capacity  to inspire our students

The post is to cover   Maternity Leave and is likely to be at least two terms. The post would suit an experienced or newly   qualified teacher. 

Ysgol Dinas Brân has as a commitment to safeguarding and promoting the   welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to   share this commitment. All successful   applicants will be required to undertake an Enhanced Disclosure via the   DBS. 

WELSH

 Bydd yr ymgeisydd   llwyddiannus yn gallu addysgu Sbaeneg hyd at lefel TGAU. Byddai’r gallu i   addysgu Sbaeneg Lefel A a Ffrangeg hyd at Gyfnod Allweddol 3 yn ddymunol, er nid   yw’n hanfodol. 

Bydd gan yr ymgeisydd   llwyddiannus flaengaredd   a brwdfrydedd, gwybodaeth bynciol wych a’r gallu i ysbrydoli ein myfyrwyr.

Mae’r swydd hon dros gyfnod Mamolaeth ac yn   debygol o fod dros ddau dymor. Bydd y swydd hon yn gweddu athro/athrawes   profiadol neu sydd newydd gymhwyso.

Mae gan Ysgol Dinas   Brân ymrwymiad i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac rydym yn   disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â hyn. Mae’n ofynnol i bob ymgeisydd   llwyddiannus ymgymryd â Datgeliad Manylach trwy'r GDG.Job location

More about Dinas Bran School
×
Type: Mainstream School
Phase: Secondary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 11 - 18 years
Address: Dinbren Road, Llangollen, Denbighshire, LL20 8TG, United Kingdom
Telephone: +44 1978 860669
employer gallery photo 0
employer gallery photo 1
employer gallery photo 2
employer gallery photo 3
employer gallery photo 4
employer gallery photo 5