Primary Teacher (Gaelic Medium), City of Edinburgh

Closing date:

Parkside Primary School / Bun-sgoil Taobh na PáirceCity of Edinburgh

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £26,697-£40,206
Contract term: Permanent

Job Description
Bun-sgoil Taobh na Pàirce is Edinburgh's Gaelic Medium Primary School; a vibrant, multicultural community with over 400 children in the school, and 40/40 nursery provision. We are looking for an enthusiastic and committed teacher to join our staff team from January 2020. Applicants must be Gaelic speakers.

Tha cothrom air nochdadh airson tidsear dealasach, comasach a bhith ag obair ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce, sgoil Ghàidhlig mòr bhaile Dhùn Èideann.

‘S e sgoil a tha a’ sìor fhàs a tha ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce. Tha barrachd air 400 sgoilear a’ frithealachadh na sgoile eadar C1 agus C7 agus faisg air ceud pàiste ag ionnsachadh anns an Sgoil-Àraich.

Tha coimhearsnachd air leth beòthail againn a tha a’ cumail taic ri obair na sgoile. Le mar a tha àireamhan chloinne a tha ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig anns a’ bhaile a’ sìor dhol am meud, bidh iomadh cothrom air a thabhann dha luchd-obrach airson leasachadh proifeiseanta agus pearsanta.

‘S e dreuchd làn-ùine, maireannach a tha seo ach thèid gabhail ri tagraidhean airson uairean pàirt-ùine.

This post is considered Regulated Work with Vulnerable Children and/or Protected Adults, under the Protection of Vulnerable Groups (Scotland) Act 2007. Preferred candidates will be required to join the PVG Scheme or undergo a PVG scheme update check prior to a formal offer of employment being made by the City of Edinburgh Council.

Salaries will be in accordance with the Scheme of Salaries and Conditions of Service for Teaching Staff in School Education.

Requirements
Applicants must be Gaelic speakers.

 

Closing date: 17/01/2020

Reference: EDN11906

Bun-sgoil Taobh na Pàirce (Parkside Primary), 139B Bonnington Rd, EdinburghMore about Parkside Primary School / Bun-sgoil Taobh na Páirce
×
Type: Mainstream School
Phase: Primary
Funding status: State
Gender: Mixed
Address: 139B Bonnington Road, Edinburgh, EH6 5NQ, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 131 553 5856