Receptionist - Term Time Only, Ysgol Dinas Bran, Llangollen

Closing date:Expiring in 2 days

Dinas Bran SchoolYsgol Dinas Bran, Llangollen

Date posted:
Start date: ASAP
Contract type: Full Time
Salary: GBP £15,080 - £15,382 per year (Administration and Organisation Support Level 1 - Grade Two )
Contract term: Permanent

We require a receptionist to provide a first class front-of-house service in our busy school. 

The successful candidate will be an excellent communicator, have outstanding interpersonal skills, and a professional attitude.    The ability to communicate through the medium of Welsh is essential.    The school would also be willing to consider job share applicants. 

The role of receptionist is varied and includes;  managing incoming calls, taking accurate messages, radio messaging various staff, meeting and greeting visitors in line with appropriate safeguarding protocols, managing outgoing and incoming post and using SIMs (school’s student data base)

Ysgol Dinas Brân has a commitment to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment.   All successful applicants will be required to undertake an Enhanced Disclosure via the DBS.  

Gwahoddir ceisiadau am dderbynnydd i ddarparu gwasanaeth blaen tŷ o’r radd flaenaf yn ein hysgol brysur.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfathrebwr ardderchog, gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol, ag agwedd broffesiynol.  Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol.  Byddai’r ysgol hefyd yn barod i ystyried ymgeiswyr i rannu’r swydd.

Mae rôl y derbynnydd yn amrywiol ac yn cynnwys;  rheoli galwadau sy'n cyrraedd, cymryd negeseuon cywir, defnyddio radio i yrru neges at staff amrywiol, cyfarfod a chyfarch ymwelwyr yn unol â phrotocolau diogelu priodol, rheoli'r post sy'n mynd allan a dod i mewn a defnyddio SIMs (Cronfa ddata myfyrwyr yr ysgol)

Mae gan Ysgol Dinas Brân ymrwymiad i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc a disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â Datgeliad Manylach trwy'r GDG.
More about Dinas Bran School
×
Type: Mainstream School
Phase: Secondary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 11 - 18 years
Address: Dinbren Road, Llangollen, Denbighshire, LL20 8TG, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 1978 860669
employer gallery photo 0
employer gallery photo 1
employer gallery photo 2
employer gallery photo 3