Õpetaja ja karjäärikoordinaator > Karjääriõpe üldhariduskoolis > Elukestev õpe ja karjääri planeerimine > Põhikool > Töölehed ainetundides kasutamiseks > Eesti keel ja kirjandus .Töö tekstiga.Ümberjutustus.Infootsing Internetis.EESTI KULDVILLAK Review Game.Ajalehekardin.Funktsionaalse lugemisoskuse tekst integreeritult tekstitöötlusega.Lihtlause, testid II kooliastmele.Kokku- ja lahkukirjutamine, testid II kooliastmele.Eesti keel.Emakeelepäev - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia.Emakeelepäev.Kirjaniku mäng | Kirjanik Kirja!.Kuulamisharjutused.Kirjandusmõisted.Eesti keel.SÕNAMÄNG.KEERDKÜSIMUSED.Kõnekäänud, sõnaseletused.Emakeeleolümpiaad 5.-6. klassile.Võõrsõnad.i või j.Ristsõna - KIRJANDUSŽANRID.Mõtte-, mõiste- ja ideekaart.Suur ja väike algustäht.Sõnaliigid. Nõrk sulghäälik helitu hääliku kõrval"/>