Atalnodi Brawddegau # Awdurwyd gan: Nêst Tudur Ef
Lluniwyd y gyfres hon o gridiau Clicker i atgyfnerthu gwybodaeth disgyblion ynglyn â sut i atalnodi gwahanol fathau o frawddegau. Mae'r gridiau'n darparu ymarfer mewn defnyddio gofynodau, ebychnodau ac atalnodau llawn. Ysgrifennwch frawddeg a dewiswch yr atalnod cywir i&'w diweddu. Cliciwch de ar gelloedd i glywed eu cynnwys.

Free

Save for later