Cartrefi o Bob Math
Mae’r adnoddau’n cynnwys y canlynol – - Llyfr llafar ar-sgrîn am wahanol fathau o dai. Fe'i addaswyd ar gyfer disgyblion gydag anawsterau dysgu ychwanegol (ADY). - Mae'r gyfres hon o gridiau Clicker yn galluogi plant i greu eu llyfr ar-sgrîn personol am wahanol fathau o dai trwy glicio ar luniau a geiriau unigol. Cliciwch de i glywed y geiriau. Cliciwch y botwm recordio i recordio llais yn darllen y testun.

Free

Save for later