Didoli Fferm (Farm sorting)
Bwriedir i'r set hon o gridiau Clicker gynorthwyo disgyblion i adnabod a didoli anifeiliaid a gwrthrychau heb fod yn anifeiliaid a welir ar fferm. Dengys tudalennau gwybodaeth luniau o anifeiliaid a gwrthrychau a welir ar fferm. Gall disgyblion ddidoli'r lluniau i&'r categoriau &';Anfail' neu &'Dim yn Anifail&';. This Clicker Grid Set is designed to help pupils to recognize and sort animals and non-animal objects found on a farm. Information pages show pictures of animals and objects found on a farm. Pupils can sort the pictures into the categories 'Animal&' and &';Not Animal'.

Free

Save for later