pdf, 3.65 MB

Peuter leermap

Een leuke leermap voor peuter om te printen.

Kleine letters

Hoofdletters

School letters

Tweeklanken

Tellen tot 10

Kleuren

Groot en klein

Zwaar en licht

Meer of minder

Kleding (matching)

Eten en drinken (matching)

Fruit (matching)

Dierentuin dieren (matching)

Kinderboederij (matching)

Vormen (matching en oefening)

Overtrekken

Dagen van de week

Maanden

Seizoenen

Vandaag

Reviews

This resource hasn't been reviewed yet

To ensure quality for our reviews, only customers who have purchased this resource can review it

Report this resourceto let us know if it violates our terms and conditions.
Our customer service team will review your report and will be in touch.

£4.00