Welsh teaching resources: Darllen / Reading

Resources and ideas for Welsh, written by teachers to support teaching and learning

  1. Home
  2. Languages
  3. Welsh
  4. Darllen / Reading
Sale
Christmas around the world WALES

Christmas around the world WALES

Set of Christmas around the world. This is part 8 from WALES. Students read the text and answer the questions (reading comprehension)

By Olynj

Sale
CHRISTMAS AROUND THE WORLD

CHRISTMAS AROUND THE WORLD

Set of Christmas around the world (9 countries)Students read the text and answer the questions (reading comprehension)

By Olynj

Es i ... Powerpoint

Es i ... Powerpoint

Es i ... PowerpointI went ...Welsh ReadingSlot Drilio Second Language Welsh Sentence Patterns - questions and answers

By TwinkleStar68

Sale
Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Mae'r Twrnamaint Pêl-droed Ewropeaidd yn dechrau ddydd Gwener 10 o Fehefin. Ymuno yn y dathliadau drwy ganiatáu eich myfyrwyr i ddylunio eu cit pêl-droed eu hunain . Gallant ddefnyddio'r templedi a ddarperir i ychwanegu patrymau a lliwiau . Efallai y byddent yn hoffi i ddylunio cit newydd ar gyfer eu tîm eu hunain? Pa bynnag tîm chi a'ch myfyrwyr yn eu cefnogi, pob lwc a mwynhewch y twrnamaint !The European Football Tournament is starting on Friday 10th June. Join the celebrations by allowing your students to design their own football kit. They can use the templates provided to add patterns and colours. Perhaps they would like to design a new kit for their own team? Whichever team you and your students are supporting, good luck and enjoy the tournament!

By StartEducation

Welsh Role Play Cards / Chwarae rol

Welsh Role Play Cards / Chwarae rol

Welsh role play cards which can be used when doing oral activities.There are 2 ways to use them:- The children are that person (this way the children don't use the same "I like..." "I don't like..." phrases all the time. They work in pairs, one asks questions and one answers being the role play card. - They use the cards and speak in 3rd person about the person on the cards.Can also be used as a template to make your own!It is a simple resource but I hope its useful!

By christina22

Your Club, Your Way: Digital Literacy

Your Club, Your Way: Digital Literacy

This resource supports the Digital Competencies Framework in Wales by offering a variety of opportunities to develop digital literacy skills in a film club or classroom setting. Focussed on the short film, The Storyteller, but with other film suggestions available, a series of activities enable learners to analyse film using the 3Cs (camera,character and colour) and 3Ss (setting, sound and story) of film and also to make their own moving image content. Furthermore, there are links and suggestions for a range of apps and software that can be used to develop digital competence through film and filmmaking. This resource is also available in Welsh. The accompanying PowerPoint presentations in both English and Welsh are available at the following link: https://www.intofilm.org/resources/1255Mae'r adnodd hwn yn cefnogi'r Fframwaith Cymwyseddau Digidol yng Nghymru trwy gynnig amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau llythrennedd digidol mewn clwb ffilm neu yn y ddosbarth. Mae'n canolbwyntio ar y ffilm fer, The Storyteller, gan gynnig awgrymiadau am ffilmiau eraill hefyd, mae cyfres o weithgareddau yn galluogi dysgwyr i ddadansoddi ffilm gan ddefnyddio'r 2c (camera, cymeriad) 2ll (lleoliad, lliw) a 3s (sain a stori), a hefyd i greu ffilmiau eu hunain. Ar ben hynny, mae cysylltiadau ac awgrymiadau ar gyfer amrywiaeth o apps a feddalwedd y gellir eu defnyddio i ddatblygu cymhwysedd digidol drwy ffilm.

By IntoFilm

Big Schools' Birdwatch introductory power point and notes in Welsh

Big Schools' Birdwatch introductory power point and notes in Welsh

Every January and February hundreds of school children take part in Big Schools' Birdwatch. This is a power point and notes to help you introduce the session. It is designed to give you some ideas about which birds you might see and what you should be looking out for.This power point and notes have been translated into Welsh

By RSPB

Learn Welsh With Jokes - sample

Learn Welsh With Jokes - sample

Learn Welsh With Jokes - sample is a sample of the full book, Learn Welsh With Jokes. In the sample there are ten jokes in Welsh together with vocabulary support and English translations. There are lots of different ways you can use them in class:As revision to illustrate a grammar point.Matching exercise - can they match the Welsh jokes with the English translations?Reading practice - short reading in Welsh and they are rewarded with a laugh if they understand it. Shouting dictations.Jigsaw text (cut up a joke line by line, can your pupils put it back together?)As a reward for good work/behaviour.The book has proved very popular with lots of teachers (and pupils). Why not give it a try?

By JeremyTaylor

Traddodiadau Nadolig Cymreig

Traddodiadau Nadolig Cymreig

Sioe Sleidiau am Draddodiau (hen a newydd) y Nadolig yng Nghymru yn cynnwys lluniau, cerddoriaeth, gweithgareddau, fideos, gwybodaeth a llawer mwy.Mae'r adnodd yn addas i blant o bob oed - yn enwedig rhai sy'n dysgu'r Gymraeg fel ail iaith mewn ysgolion uwchradd (CA3 neu 4)Ffordd fach neis i orffen y flwyddyn cyn y gwyliau!

By SteCymru14

Gattaca - Science literacy Welsh language

Gattaca - Science literacy Welsh language

Using film as the stimulus, and set in modern-day scientific contexts, this series of resources can be used in the classroom to help develop students' scientific literacy. They help students to apply their scientific knowledge and skills to issues in the modern world. The question sets focus on the knowledge, skills and competencies necessary for scientific literacy as set out by the Organisation for Economic Co-operation and Development.Gattaca acts as a good stimulus for conversations around genetic modification and ethics in science. Download the accompanying Welsh language PowerPoint presentation and rent this DVD for free from the Into Film website: https://www.intofilm.org/resources/22

By IntoFilm

Adnodd Dysgu Llythrennedd a Rhifedd Sustrans

Adnodd Dysgu Llythrennedd a Rhifedd Sustrans

Pecynnau adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth er mwyn cyflawni canlyniadau’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yng Nghyfnod Allweddol 3 trwy bwnc teithio egnïol. Gellir cyflwyno ein pecyn am ddim o wersi a deunyddiau ar gyfer yr ystafell ddosbarth fel Cynllun Gwaith ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8. Er mwyn ysgogi trafodaeth darperir amrywiaeth o destunau yn cynnwys setiau data mathemategol, ffilmiau, delweddau ac erthyglau ysgrifenedig. Mae’r holl adnoddau wedi eu cynnwys a gellir addasu’r dalenni gwaith at ddiben gwahaniaethu. Mae’r Rhaglen Gefnogaeth Genedlaethol yn cefnogi adnoddau addysgol Sustrans ar gyfer y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. www.sustrans.org.uk/cymru/cwricwlwm

By Sustrans

Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Iron Giant

Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Iron Giant

Mae’r anoddau hwn am y ffilm Iron Giant wedi’i deilwra I gyd-fynd a’r Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd ac yn anelu at helpu athrawon cynradd I ddatblygu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ar draws y cwricwlwm. Datblygwyd yr adnoddau mewn cyd-weithrediad ac ymarferydd llythrennedd profiadol gyda’r nod o arfogi athrawon a’r sgiliau I ddefnyddio ffilm I godi safonau llythrennedd.

By IntoFilm