1. Resources Home
  2. Secondary
  3. Languages
  4. Welsh
  5. Basics
  6. Sport, health and fitness
Learning Welsh The Fun Way! - Bundle

Learning Welsh The Fun Way! - Bundle

Are you learning Welsh? Are you looking for a fun way to learn Welsh? I have developed a way to learn different languages based on my experience as an ESL teacher. This pack has 57 different settings for students to talk about in Welsh. The worksheets themselves are in English and the students do need to translate the places and objects they see into Welsh. At the end of the session, the students can play a fun game of word bingo to show they have mastered that day's vocabulary. Try it, it is a lot of fun for everyone!
peterfogarty
Rhanau'r Corff Dylunio Anghenfil - Body Parts Welsh Monster Description

Rhanau'r Corff Dylunio Anghenfil - Body Parts Welsh Monster Description

A fun activity which would be great as a homework task (as there are vocabulary boxes to support) or as an independent task in a lesson. In this task the children are challenged to use the vocabulary for the body parts supplied to create a monster. A great way to consolidate the children's use of the vocabulary in a creative way. The activity is differentiated 3 ways. Also included is a short powerpoint introducing / refreshing key vocabulary.
la.jonquille
Rhanau'r corff - Body Parts (Welsh) 9 differentiated labelling activities suitable for KS1 - KS3

Rhanau'r corff - Body Parts (Welsh) 9 differentiated labelling activities suitable for KS1 - KS3

This set of differentiated labelling activities to revise the parts of the body is perfect for Welsh second language learners of any age. The worksheets have been differentiated so that they are suitable for younger learners, or those with special educational needs, and more mature students. This resource is perfect as a worksheet to be used whilst teaching the body parts, or as consolidation homework. The worksheets are editable so that you could remove / include vocabulary of your choice.
la.jonquille
Cardiau fflach Y Corff - The Body (in Welsh) Flash Cards

Cardiau fflach Y Corff - The Body (in Welsh) Flash Cards

Adnodd i helpu plant i gofio enwau rhanau'r corff yn Gymraeg. Mae'r adnodd wedi ei wahaniaethu, gyda geirfa mwy sylfaenol mewn un pecyn a geirfa uwch mewn ail becyn. Flash cards to revise / reinforce the body vocabulary in Welsh. The resource has been differentiated two ways, with simpler vocabulary suitable for younger / new learners in one pack and more advanced vocabulary in another.
la.jonquille
Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Mae'r Twrnamaint Pêl-droed Ewropeaidd yn dechrau ddydd Gwener 10 o Fehefin. Ymuno yn y dathliadau drwy ganiatáu eich myfyrwyr i ddylunio eu cit pêl-droed eu hunain . Gallant ddefnyddio'r templedi a ddarperir i ychwanegu patrymau a lliwiau . Efallai y byddent yn hoffi i ddylunio cit newydd ar gyfer eu tîm eu hunain? Pa bynnag tîm chi a'ch myfyrwyr yn eu cefnogi, pob lwc a mwynhewch y twrnamaint ! The European Football Tournament is starting on Friday 10th June. Join the celebrations by allowing your students to design their own football kit. They can use the templates provided to add patterns and colours. Perhaps they would like to design a new kit for their own team? Whichever team you and your students are supporting, good luck and enjoy the tournament!
StartEducation
Video: Ymweliad â'r fferm

Video: Ymweliad â'r fferm

Yn y stori hon, mae Mr Valdez yn mynd â'r dosbarth i ymweld â fferm laeth. Maent yn cyfarfod â Mrs Jenkins, y ffermwraig, ac yn dysgu ynglŷn â sut caiff llaeth ei gynhyrchu.
foodafactoflife