Ymarfer treiglo ar ol arddodiaid

Ymarfer treiglo ar ol arddodiaid

Worksheet in Welsh to practice soft mutation after prepositions. Taflen gwaith i ymarfer treiglo'n feddal ar ôl arddodiaid. Wedi diweddaru a chywiro! Updated and corrected!
Mijimoos
Y Treiglad Meddal

Y Treiglad Meddal

Cyfres o adnoddau i gefnogi gwaith ar y treiglad meddal. Gan gynnwys pethau i roi ar y wal, cerdyn cofio i roi i'r disgyblion a thaflen ymarfer. Wedi ei gynllunio ar gyfer ysgol uwchradd, iaith gyntaf ond fe ellir ei addasu i lefelau is.
Mijimoos
Treiglad Meddal ar ol YN

Treiglad Meddal ar ol YN

Gweithgaredd sy’n ymarfer treiglo’n feddal ar ol “yn”. An activity that exercises using the soft mutation after is/was.
cclarke8