Hero image

13Uploads

11k+Views

2k+Downloads

Bwyd ac Amser

Bwyd ac Amser

Eto, diolch i PL yma. Dyma waith i atgyfnerthu dysgu am fwyd ac am amser bwyta. Atgyfnerthu siarad, sgowsio (gair y gogledd ddwyrain am sgwrsio ;) ) a thrafod yn y dosbarth.
SteCymru14
Bwyd Pobl Enwog

Bwyd Pobl Enwog

Taflen waith gyflym er mwyn i ddysgwyr ysgrifennu am fwyd gan sôn hefyd am bobl neu gymeriadau maent yn eu hadnabod Simple and quick work sheet for learners to complete when talking about food together with people / characters they recognise
SteCymru14
Creu Poster Tân Gwyllt

Creu Poster Tân Gwyllt

Syniadau am greu poster noson tân gwyllt, a'i wneud yn ddiogol i bawb. Enghreifftiau yma yn bennaf ar gyfer dysgwyr yr iaith fel ail iaith yn yr ysgol uwchradd.
SteCymru14
Traddodiadau Nadolig Cymreig

Traddodiadau Nadolig Cymreig

Sioe Sleidiau am Draddodiau (hen a newydd) y Nadolig yng Nghymru yn cynnwys lluniau, cerddoriaeth, gweithgareddau, fideos, gwybodaeth a llawer mwy. Mae'r adnodd yn addas i blant o bob oed - yn enwedig rhai sy'n dysgu'r Gymraeg fel ail iaith mewn ysgolion uwchradd (CA3 neu 4) Ffordd fach neis i orffen y flwyddyn cyn y gwyliau!
SteCymru14
Stori Madog

Stori Madog

Stori Madog yn darganfod yr Amerig wedi'i hysgrifennu gan ddod â gwahanol fersiynau gyda&'i gilydd a chan ychwanegu lluniau, geirfâu pwysig, cerdd gan Ceiriog a chôd YG (QR code) â chysylltiad i wefan Wicipedia am Fadog.
SteCymru14
Starter for Welsh language - Torri a chwarae

Starter for Welsh language - Torri a chwarae

Torri'r sgwâr allan a'i ffoldio er mwyn creu brawddegau. Bydd rhaid dysgu beth sydd ar y daflen ei hun yn gyntaf. Gellir dod o hyd i sut i'w creu ar y we neu, siwr o fod, bydd rhywun yn y dosbarth yn gwybod sut i'w creu yn barod! Cut out the square and fold it in order to make sentences. Teachers much teach the vocab' that's on the sheet initially. Instructions on how to assemble the paper can be found readily on the internet, or someone in the class will most likely know how to make them!
SteCymru14
Targedau Bywyd - Adolygu neu Ddysgu

Targedau Bywyd - Adolygu neu Ddysgu

Quick reference guide to talking about 'life' in general. This can be a sheet for promoting speaking in the classroom and improving confidence amongst students. Special thanks to Phil Lovell of Ysgol y Grango, Rhsollannerchrugog for this - Ei waith ef yn bennaf ydyw hyn! - Siwr o fod bydd yn hapus gweld ei waith yn helpu athrawon y Gymraeg!
SteCymru14
Cats, Dogs and Beaches (Cornish)

Cats, Dogs and Beaches (Cornish)

Just a random worksheet for anyone wishing to put a bit of Cornish (Kernewek) into their language (or any other) lesson. Very easy to follow and easily changed / edited.
SteCymru14
Disgrifio Pobl

Disgrifio Pobl

Taflen waith gyflym sy'n galu para am ryw ddeg munud am ddisgrifio pobl yn y person cyntaf
SteCymru14