Hero image

13Uploads

12k+Views

2k+Downloads

Traddodiadau Nadolig Cymreig
SteCymru14SteCymru14

Traddodiadau Nadolig Cymreig

(0)
Sioe Sleidiau am Draddodiau (hen a newydd) y Nadolig yng Nghymru yn cynnwys lluniau, cerddoriaeth, gweithgareddau, fideos, gwybodaeth a llawer mwy. Mae'r adnodd yn addas i blant o bob oed - yn enwedig rhai sy'n dysgu'r Gymraeg fel ail iaith mewn ysgolion uwchradd (CA3 neu 4) Ffordd fach neis i orffen y flwyddyn cyn y gwyliau!
Stori Madog
SteCymru14SteCymru14

Stori Madog

(0)
Stori Madog yn darganfod yr Amerig wedi'i hysgrifennu gan ddod â gwahanol fersiynau gyda&'i gilydd a chan ychwanegu lluniau, geirfâu pwysig, cerdd gan Ceiriog a chôd YG (QR code) â chysylltiad i wefan Wicipedia am Fadog.
Bwyd ac Amser
SteCymru14SteCymru14

Bwyd ac Amser

(0)
Eto, diolch i PL yma. Dyma waith i atgyfnerthu dysgu am fwyd ac am amser bwyta. Atgyfnerthu siarad, sgowsio (gair y gogledd ddwyrain am sgwrsio ;) ) a thrafod yn y dosbarth.
Bwyd Pobl Enwog
SteCymru14SteCymru14

Bwyd Pobl Enwog

(1)
Taflen waith gyflym er mwyn i ddysgwyr ysgrifennu am fwyd gan sôn hefyd am bobl neu gymeriadau maent yn eu hadnabod Simple and quick work sheet for learners to complete when talking about food together with people / characters they recognise
Starter for Welsh language - Torri a chwarae
SteCymru14SteCymru14

Starter for Welsh language - Torri a chwarae

(0)
Torri'r sgwâr allan a'i ffoldio er mwyn creu brawddegau. Bydd rhaid dysgu beth sydd ar y daflen ei hun yn gyntaf. Gellir dod o hyd i sut i'w creu ar y we neu, siwr o fod, bydd rhywun yn y dosbarth yn gwybod sut i'w creu yn barod! Cut out the square and fold it in order to make sentences. Teachers much teach the vocab' that's on the sheet initially. Instructions on how to assemble the paper can be found readily on the internet, or someone in the class will most likely know how to make them!
Creu Poster Tân Gwyllt
SteCymru14SteCymru14

Creu Poster Tân Gwyllt

(1)
Syniadau am greu poster noson tân gwyllt, a'i wneud yn ddiogol i bawb. Enghreifftiau yma yn bennaf ar gyfer dysgwyr yr iaith fel ail iaith yn yr ysgol uwchradd.
Cats, Dogs and Beaches (Cornish)
SteCymru14SteCymru14

Cats, Dogs and Beaches (Cornish)

(0)
Just a random worksheet for anyone wishing to put a bit of Cornish (Kernewek) into their language (or any other) lesson. Very easy to follow and easily changed / edited.
Disgrifio Pobl
SteCymru14SteCymru14

Disgrifio Pobl

(0)
Taflen waith gyflym sy'n galu para am ryw ddeg munud am ddisgrifio pobl yn y person cyntaf
Targedau Bywyd - Adolygu neu Ddysgu
SteCymru14SteCymru14

Targedau Bywyd - Adolygu neu Ddysgu

(0)
Quick reference guide to talking about 'life' in general. This can be a sheet for promoting speaking in the classroom and improving confidence amongst students. Special thanks to Phil Lovell of Ysgol y Grango, Rhsollannerchrugog for this - Ei waith ef yn bennaf ydyw hyn! - Siwr o fod bydd yn hapus gweld ei waith yn helpu athrawon y Gymraeg!