Hero image

Bonghatxihoi's Shop

Khi bạn không có bệnh gì nhưng bổng nhiên bị hắt xì hơi, nhãy mũi không rõ ... Theo Wood, có 4 kiểu hắt hơi chính. ... Giả mã hắt xì hơi theo giờ..

Khi bạn không có bệnh gì nhưng bổng nhiên bị hắt xì hơi, nhãy mũi không rõ ... Theo Wood, có 4 kiểu hắt hơi chính. ... Giả mã hắt xì hơi theo giờ..