Hero image

Kẹo sâm Hamer

Kẹo sâm Hamer dùng 1 viên kẹo sâm Hamer trong vòng 2 ngày, 1 tuần sử dụng nhiều nhất 3 viên Ngậm để tan tự nhiên, han chế nhai nuốt, để tinh chất trong Kẹo sâm Hamer có thể ngấm từ từ vào cơ thể Trong quá trình dùng nên bổ sung Kẹo sâm Hamer nhiều nước vì hàm lượng nhân sâm cao sẽ khiến cho nóng cơ thể sử dụng vào khi trời mát, dùng trước lúc quan hệ tối thiểu 1 - 2 giờ

Kẹo sâm Hamer dùng 1 viên kẹo sâm Hamer trong vòng 2 ngày, 1 tuần sử dụng nhiều nhất 3 viên Ngậm để tan tự nhiên, han chế nhai nuốt, để tinh chất trong Kẹo sâm Hamer có thể ngấm từ từ vào cơ thể Trong quá trình dùng nên bổ sung Kẹo sâm Hamer nhiều nước vì hàm lượng nhân sâm cao sẽ khiến cho nóng cơ thể sử dụng vào khi trời mát, dùng trước lúc quan hệ tối thiểu 1 - 2 giờ