Hero image

Lichthidaucopa's Shop

Copa America tiếp tục tổ chức vào mùa hè 2020. Lịch thi đấu Copa America 2020 đã được công bố. Giải đấu sẽ diễn ra tại Colombia và Argentina từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020. Điều này sẽ đánh dấu lần đầu tiên giải được tổ chức bởi hơn một quốc gia kể từ năm 1983, khi giải được thi đấu trên sân nhà-sân khách cơ bản và lần đầu tiên bao giờ ở hai quốc gia. Bắt đầu từ lần này, giải đấu sẽ chuyển sang được tổ chức bốn năm một lần trong những năm chẵn, với lần tiếp theo diễn ra vào năm

Copa America tiếp tục tổ chức vào mùa hè 2020. Lịch thi đấu Copa America 2020 đã được công bố. Giải đấu sẽ diễn ra tại Colombia và Argentina từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020. Điều này sẽ đánh dấu lần đầu tiên giải được tổ chức bởi hơn một quốc gia kể từ năm 1983, khi giải được thi đấu trên sân nhà-sân khách cơ bản và lần đầu tiên bao giờ ở hai quốc gia. Bắt đầu từ lần này, giải đấu sẽ chuyển sang được tổ chức bốn năm một lần trong những năm chẵn, với lần tiếp theo diễn ra vào năm