Hero image

Loaiquatot's Shop

Bạn có biết các loại quả tốt cho bà bầu,  bầu 3 tháng ăn na được không  , bà bầu nuốt phải hạt na có sao không hay bà bầu ăn chuối xanh được không, bà bầu có nên ăn chuối , muốn biết  để các bác sỹ giúp bạn nhé.

Bạn có biết các loại quả tốt cho bà bầu,  bầu 3 tháng ăn na được không  , bà bầu nuốt phải hạt na có sao không hay bà bầu ăn chuối xanh được không, bà bầu có nên ăn chuối , muốn biết  để các bác sỹ giúp bạn nhé.