Hero image

Majlinda qosja's Shop

Write different material for students and teachers like English tests, book review,essays,articles, lesson planning, power point presentation, videos, translations, every thing that is in academic level, diploma thesis...

Write different material for students and teachers like English tests, book review,essays,articles, lesson planning, power point presentation, videos, translations, every thing that is in academic level, diploma thesis...
PERRALLE
majlinda40majlinda40

PERRALLE

(0)
PERRALLE Njëherë e një kohë një Dre jetonte në një pyll pranë një liqeni. Jo shumë larg nga liqeni, një Qukapik kishte bërë një fole në majë të një peme; dhe brenda në liqen jetonte një Breshkë uji. Të tre ishin miq dhe ia kalonin shumë mirë së bashku deri kur një gjuetar duke kaluar në pyll, pa gjurmët e Drerit buzë liqenit. "Unë duhet ta fus në kurth Drerin, kur ai të pijë ujë," tha ai, dhe kështu veproi dhe pasi vendosi një kurth të fortë prej lëkure, ai u largua. Po atë natë kur Dreri zbriti për të pirë ujë, ai u zu në kurth, dhe bërtiti me të madhe.
diploma thesis" LESSON PLANNING"
majlinda40majlinda40

diploma thesis" LESSON PLANNING"

(0)
DIPLOMA THESIS ON LESSON PLANNING In this world everything is developed through teaching, everyone tries to teach someone or something every second, minute. The parents teach their own children how to face the daily situations and how to behave in the society; teachers give knowledge to students to be grown up as intellectual and cultural ones. Even animals teach their own children how to be protected from enemies or where and when to find their own food. Teaching is always seen as a natural process, developed and changing in every day and situations. English is a universal language (global language in case we are not the only creature who can speak). The world has changed. We can no longer live alone in our country anymore. If you want to learn the world you need to learn English....With English, we can open ourselves to the world and the only way we can connect to the world is to the universal language.
curricular projects in English  for grade 4-5 -8
majlinda40majlinda40

curricular projects in English for grade 4-5 -8

(0)
In my classroom students have done a great deal of projects from mini-project to big projects which were presented at school and schools ‘page. As cross cultural mini-projects, group projects called “MY FAVORITE CARTOON CHARACTER”, “TOURISM, CULTURE AND TRADITION IN ALBANIA”, “THE SYSTEM OF THE EDUCATION IN ALBANIA“were carried out. ENGLISH CURRICULAR PROJECT GRADE IV, V, VIII SCOLASTIC YEAR: 2015- 2016
motivimi i nxenesve te ciklit fillor
majlinda40majlinda40

motivimi i nxenesve te ciklit fillor

(0)
Të gjithë ne në jetën reale kemi nevojë për një shtysë, për një stimul pozitiv apo e thënë ndryshe kemi nevojë të motivohemi. Për shembull një aktor nuk mund të jetë i suksesshëm në qoftë se nuk motivohet, apo nuk ka të ardhura të mira dhe ndjekës në rrjete sociale. Po ashtu dhe në mësimdhënie një nxënës nuk mund të jetë i suksesshëm, pra nuk mund të ketë rezultate të larta në mësime në qoftë se nuk motivohet si nga mësuesi dhe nga prindërit.” Ka tre gjëra për të kujtuar rreth edukimit: i pari është motivimi, i dyti motivimi, i treti motivimi.” thotë-Terrell H. Bell Një nga gjërat më të vështira dhe më të rëndësishme kur bëhesh mësuese është të motivosh nxënësit e tu. Nxënësit që nuk janë të motivuar nuk do të mësojnë sa duhet, nuk do ta marrin informacionin që jipet në klasë dhe nuk do të marrin pjesë në mësim, madje disa prej tyre mund të sillen keq. Atyre nuk i intereson lënda, metodat e mësimdhënies së mësueses i ndjejnë të mërzitshme, mund t’i tërhiqet vëmendja nga gjëra të ndryshme e të padobishme. Ndërsa motivimi i nxënësve mund të jetë një detyrë e vështirë, por shpërblimi që merr ja vlen shumë. Nxënësit e motivuar janë më të kënaqur të marrin pjesë në mësim dhe të mësojnë. Të mësosh në një klasë ku nxënësit janë të motivuar është kënaqësi si për nxënësin dhe për mësuesin. Disa nxënës janë të vetëmotivuar, ndërsa të tjerë kanë nevojë për një mësuese të mirë e cila mund ta bëjë të mësuarin argëtues dhe ti frymëzojë ato që të arrijnë potencialin e tyre të plotë. Motivimi përfaqësohet nga forcat që veprojnë mbi ose brenda një personi dhe e detyrojnë atë të sillet në një mënyrë të caktuar sepse njerëzit janë të ndryshëm dhe nuk mund të motivohen nga e njëjta gjë. Prandaj puna e mësuesit është të gjejë mënyra dhe teknika të ndryshme se si të nxisë motivimin e nxënësit duke qenë se dhe nxënësit janë të ndryshëm në të nxënë në mënyrë që nxënësit të arrijnë rezultate sa më të larta. Fjalët kyçe: motivim, mësues, nxënës, shkollë, metoda, stimul. ABSTRACT All of us need a pushing in our real life, we need a positive stimuli or to say better we need to be motivated. For example a good actor can’t be successful without fame, money or his followers in the social media. The same thing happen in the teaching process, a student will have never success if he is not motivated from the teachers and family, so he needs motivation as the main factor to get good results in the learning process. “There are three great things to remembere about education: first is the Motivation, the second is