Hero image

Maybomnhiet's Shop

"Máy bơm nhiệt nước nóng Heat Pump thế hệ mới, sử dụng công nghệ cao mang hiệu suất sử dụng cao  là thiết bị cung cấp nước nóng sử dụng công nghệ mới với khả năng sử dụng nhiệt lượng hấp thu từ thái dương năng, sau đó truyền nhiệt lượng này đến vị trí khác thông qua việc nén và tuần hoàn khí lạnh trong 1 chu trình kín. Website: https://seilar-vn.com Email: vietlinhthanh@gmail.com Tel: 024-22839898 ĐC "" Hoàng DiệuStreet Q 4 Tp Hồ Chí Minh"""

"Máy bơm nhiệt nước nóng Heat Pump thế hệ mới, sử dụng công nghệ cao mang hiệu suất sử dụng cao  là thiết bị cung cấp nư���c nóng sử dụng công nghệ mới với khả năng sử dụng nhiệt lượng hấp thu từ thái dương năng, sau đó truyền nhiệt lượng này đến vị trí khác thông qua việc nén và tuần hoàn khí lạnh trong 1 chu trình kín. Website: https://seilar-vn.com Email: vietlinhthanh@gmail.com Tel: 024-22839898 ĐC "" Hoàng DiệuStreet Q 4 Tp Hồ Chí Minh"""