Hero image

Meosuckhoe's Shop

cách sử dụng rượu nh othoong thường ỗi ngày nên lắc đều vài lần. Mỗi ngày uống một lần, mỗi lần uống 20 – 50ml. sẽ làm cho Lợi tỳ, bổ phổi, tiêu đờm, giảm béo.

cách sử dụng rượu nh othoong thường ỗi ngày nên lắc đều vài lần. Mỗi ngày uống một lần, mỗi lần uống 20 – 50ml. sẽ làm cho Lợi tỳ, bổ phổi, tiêu đờm, giảm béo.