Hero image

Ngatmylife's Shop

Tôi là Ngat Nguyen, hiện đang là blogger của mylife.vn. Tôi chia sẻ, đánh giá những địa điểm du lịch dựa trên những chuyến đi và kinh nghiệm thực tế. Website: https://mylife.vn/ Address: Tầng 3, 22C Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Email: ngatnguyenmylife@gmail.com https://www.facebook.com/ngatnguyenmylife https://twitter.com/ngatmylife https://www.linkedin.com/in/ngatmylife/ https://www.pinterest.com/ngatmylife/ https://www.scoop.it/u/ngatmylife https://www.pearltrees.com/ngatmylife

Tôi là Ngat Nguyen, hiện đang là blogger của mylife.vn. Tôi chia sẻ, đánh giá những địa điểm du lịch dựa trên những chuyến đi và kinh nghiệm thực tế. Website: https://mylife.vn/ Address: Tầng 3, 22C Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Email: ngatnguyenmylife@gmail.com https://www.facebook.com/ngatnguyenmylife https://twitter.com/ngatmylife https://www.linkedin.com/in/ngatmylife/ https://www.pinterest.com/ngatmylife/ https://www.scoop.it/u/ngatmylife https://www.pearltrees.com/ngatmylife