Hero image

Niengrangdepnet's Shop

Răng hàm có chức năng vô cùng quan trọng đối với cơ thể của mỗi chúng ta, thông thường các bác sĩ thường hướng tới việc khắc phục tình trạng, bảo tồn chúng, chỉ trong trường hợp không thể chữa trị thì mới dùng đến phương pháp nhổ răng. Bác sĩ tránh nhổ răng vì nếu mất đi phần răng này, nó sẽ gây ảnh hưởng lên toàn bộ khung hàm và các răng lân cận.

Răng hàm có chức năng vô cùng quan trọng đối với cơ thể của mỗi chúng ta, thông thường các bác sĩ thường hướng tới việc khắc phục tình trạng, bảo tồn chúng, chỉ trong trường hợp không thể chữa trị thì m���i dùng đến phương pháp nhổ răng. Bác sĩ tránh nhổ răng vì nếu mất đi phần răng này, nó sẽ gây ảnh hưởng lên toàn bộ khung hàm và các răng lân cận.