Hero image

Voihoakhop's Shop

Vôi hóa khớp là thuật ngữ được một số người dùng để nói về gai xương. Bản chất của tình trạng vôi hóa khớp là cơ thể tự mọc ra các đoạn xương nhỏ nhằm đỡ các vị trí khớp bị thoái hóa. Thoái hóa khớp được đặc trưng bởi những tổn thương cùng lúc của sụn và xương dưới sụn.

Vôi hóa khớp là thuật ngữ được một số người dùng để nói về gai xương. Bản chất của tình trạng vôi hóa khớp là cơ thể tự mọc ra các đoạn xương nhỏ nhằm đỡ các vị trí khớp bị thoái hóa. Thoái hóa khớp được đặc trưng bởi những tổn thương cùng lúc của sụn và xương dưới sụn.