Headteacher, Isle of Anglesey

Closing date:Expiring in 2 days

Ysgol Gynradd CaergeiliogIsle of Anglesey

Date posted:
Start date: 1 January 2020
Contract type: Full Time
Salary: Group 3
Contract term: Permanent

Gwahoddir ceisiadau am swydd
 PENNAETH
Ysgol Sefydledig Caergeiliog Foundation School
Lon Bach, Caergeiliog, Ynys Môn LL65 3NP
Ffôn: 01407 740619
E Bost: cfsadmin@ycfs.co.uk

Cyflog: Grwp 3
Swydd i gychwyn: 1af Ionawr 2020
Ffurflen Gais a Phecyn Gwneud Cais: copi caled neu electroneg ar gael drwy gysylltu â’r Ysgol

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 17eg Mehefin 2019.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn angenrheidiol


Applications are invited for the post of HEADTEACHER  of Ysgol Sefydledig Caergeiliog Foundation School;
Lon Bach, Caergeiliog, Ynys Môn LL65 3NP
Phone: 01407 740619
E Mail: cfsadmin@ycfs.co.uk
 
Salary: Group 3
Post to start: 1 January 2020
Application Form and Application Pack: Electronic or hard copy available from the School

Closing Date for Applications: 17 June 2019.

The ability to communicate in Welsh and English is essential.Job location

More about Ysgol Gynradd Caergeiliog
×
Type: Mainstream School
Phase: Primary
Funding status: State - Foundation
Gender: Mixed
Age Range: 2 - 11 years
Address: Caergeiliog, Caergybi, Ynys Mon, Holyhead, Gwynedd, LL65 3NP, United Kingdom.
Telephone: +44 1407 740619