Lecturer in Health Care / Darlithydd mewn Gofal Iechyd, Rhos on Sea

Closing date:Expiring in 2 days

Grwp Llandrillo MenaiRhos on Sea

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £23,625 - £36,636 y flwyddyn / per annum
Contract term: Permanent
Suitable for NQTs: Yes

Mae Grwp Llandrillo Menai yn edrych i benodi dau Ddarlithydd mewn Gofal Iechyd i ddarparu addysgu o safon uchel er mwyn creu cyfeoedd dysgu effecithiol ac er mwyn galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu. 

Grwp Llandrillo Menai are looking to appoint two Lecturers in Health Care to provide high quality teaching, to create effective opportunities for learning and to enable all learners to achieve to the best of their ability. 


Teitl y Swydd / Job Title: Lecturer in Health Care / Darlithydd mewn Gofal Iechyd (2 Swydd / 2 Posts) 

Cyf y Swydd / Job Ref: CLMG/0164/19

Cyflog / Salary: £23,625 - £36,636 y flwyddyn / per annum 

Math o Gytundeb / Contract type: Llawn Amser, Parhaol / Full Time Permanent (Croesewir ceisiadau am rannu swydd / Applications for job share welcome)

Dyddiad Cau / Closing date: 21/06/2019 @ 12pm

Lleoliad /Location: Rhos on Sea 

Hawl Gwyliau / Holiday entitlement: 46 diwrnod y flwyddyn / 46 days per year

Oriau - Patrwm Gwaith / Hours - Working pattern: 37 awr yr wythnos / 37 hours per week 

Hawl Pensiwn / Pension rights: Teacher Pension Scheme

Sgiliau Iaith / Language skills: Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol / Spoken and written Welsh is desirable
More about Grwp Llandrillo Menai
×
Phase: Further Education
Gender: Mixed
Age Range: 16+ years
Address: Coleg Llandrillo Campus, Llandudno Road, Rhos On Sea, Colwyn Bay, Clwyd, LL28 4HZ, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 1492 542 338