Primary Teacher, Glasgow

Closing date:New this week

Glasgow Gaelic SchoolGlasgow
Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £26,628-£35,409
Contract term: Permanent
Job Description
An dèan thu diofar air beatha Clann Ghlaschu san àm ri teachd?  Seo cothrom ann an Glaschu nach bi thu airson a chall. Tha Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a’ coimhead airson tidsearan a tha comasach air ionnsachadh is teagasg a leasachadh agus air dèanamh cinnteach gu bheil na sgoilearan uile a’ coileanadh an làn chomais. Feumaidh iad a bhith fileanta sa Ghaidhlig agus deonach a bhith cuir ri obair na sgoile. Can you make a difference to the future lives of Glasgow's Children?    Here is an opportunity you will not want to miss in Glasgow.  Glasgow Gaelic School are seeking to appoint teachers with an excellent track record in developing learning and teaching and ensuring that all pupils achieve their full potential.   

 

Closing date: 27/01/2019

Reference: GLA04523

Glasgow Gaelic School, 147 Berkeley Street, Glasgow

 

 Job location

More about Glasgow Gaelic School
×
Address: 147 Berkeley Street, Glasgow, G3 7HP, United Kingdom
Telephone: +44 141 276 8500