Athro/ Athrawes TGCh a Chyfrifiadureg

Llanidloes High SchoolPowys

Athro/ Athrawes TGCh a Chyfrifiadureg


Mae Ysgol Uwchradd Llanidloes yn un o’r ysgolion mwyaf hapus a llwyddiannus yng Nghymru.  Rydym wedi’n bendithio â diwylliant dysgu bywiog a llewyrchus, ethos gofalgar a thîm staff ymroddedig dros ben.  Dyma gyfle arbennig ar gyfer athro/ athrawes TGCh a Chyfriafiadureg ysbrydoledig i ymuno ag ysgol ardderchog, categori gwyrdd yng Nghanolbarth Cymru wledig, hardd. 


Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus: 

• yn ofalgar am les a llwyddiant academaidd pob disgybl; 

• yn medru addysgu TGCh a Chyfrifiadureg yn effeithlon hyd at a chan gynnwys Lefel A; 

• yn weithgar, yn ysbrydoli cariad tuag at ddysgu ac yn sicrhau bod pob disgybl yn cyrraedd y safon academaidd uchaf posibl; 

• yn ddynamig yn y dosbarth ac yn cynnal safonau uchel iawn o addysgu a dysgu; 

• â sgiliau rhyngbersonol rhagorol, yn aelod da o dîm ac yn medru gweithio’n annibynnol; 

• â sgiliau trefniadol gwych ac etheg gwaith cryf; 

• yn cyfrannu’n llawn tuag at ddarparu cyfleoedd allgyrsiol; 

• ag agwedd bositif tuag at ddatrys problemau. 


Mae’r gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac i gynnig ail bwnc yn ddymunol.  Mae croeso i ANG wneud cais. 


Y dyddiad terfyn ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, dydd Mercher, 25ain Ebrill.  Bydd y rhestr fer yn cael ei llunio yn ystod yr 20ain Ebrill a bydd cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 24ain Mai.   

Os oes angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â Mr Daniel Owen, y Pennaeth. 


Supporting documents

Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy.