Classroom assistant - Cymhorthydd, Flintshire

Closing date:Expiring tomorrow

Coleg CambriaFlintshire

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £18,108 per annum
Contract term: Fixed Term

We’re looking for a proactive and self-motivated individual who is eager to learn and develop new skills, to join our Traineeship team. Using detailed knowledge and specialist skills, you will provide support in assessing the needs of learners and establish productive working relationships, acting as a role model and setting high expectations where required. You will support the Employability Mentor in ensuring ILPs are effective and promote inclusion and acceptance of all learners within the learning environment. Supporting learners consistently whilst recognising and responding to their individual needs, you will promote independence and provide feedback to learners in relation to progression and achievement.

What we’re looking for:

 • Educated to GCSE standard in English and Maths at grade C or above
 • Pro-active and self-motivated
 • Excellent communication and interpersonal skills and a positive ‘can-do’ approach
 • Effective and successful management of time and resources to meet challenging targets and be willing to learn and develop new skills.
 • Previous experience of working with NEETs or supporting learners
 • A full driving licence and own vehicle with business use insurance cover is essential.

 

The position is based at our Yale sites, however a flexible approach is required as you may have to work at any of our sites.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.


Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol a brwdfrydig sy’n awyddus i ddysgu a datblygu sgiliau newydd, i ymuno â’n tîm anghenion dysgu ychwanegol eithriadol. Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog a’r gallu i weithio’n dda fel aelod o dîm, byddwch yn ymateb i newid mewn modd cadarnhaol ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd bod ag empathi gyda defnyddwyr gwasanaeth.

RYDYM YN CHWILIO AM UNIGOLYN GYDA:

 • Addysgwyd i safon TGAU gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg
 • Rhagweithiol a hunan-gynhellol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac ymagwedd ‘all-wneud’ ‘gadarnhaol
 • Sgiliau rheoli amser ac adnoddau yn effeithiol ac yn llwyddiannus er mwyn cyflawni targedau heriol.
 • Profiad blaenorol o weithio gyda NEET’s neu gefnogi dysgwyr.
 • Mae trwydded yrru lawn a cherbyd eich hun gydag yswiriant fusnes yn hanfodol.

 

Mae swydd, yn seiliedig ar ein safle Iâl, ond mae angen dull hyblyg gan y bydd yn rhaid i chi weithio yn unrhyw un o'n safleoedd.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.More about Coleg Cambria
×
Phase: Further Education
Gender: Mixed
Address: Deeside Campus, Kelsterton Rd, Connah's Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4BR, United Kingdom. View in Google Maps