Deputy Headteacher with Responsibility for Inclusion, Well Being and Behaviour Management, Carmarthenshire

Closing date:

Ysgol Bro Banw Community Primary SchoolCarmarthenshire
Date posted:
Start date: September 2018
Contract type: Full Time
Salary: L11 –L15 ((£51,486 - £56,711)
Contract term: Permanent

An exciting opportunity to share in the leadership of this happy and successful School.

We are looking for an exceptional individual who has:

 • significant skills, knowledge, understanding and experience of leading in the field of inclusion, wellbeing and behaviour
 • drive and energetic commitment to creating the best possible educational opportunities for ALL learners
 • record as an outstanding classroom practitioner
 • a passionate commitment to ensuring all pupils succeed
 • a proven track record in leading whole-school initiatives which result in improved outcomes for pupils
 • the vision, experience and dynamism to bring about further school improvement
 • the personal qualities required to deliver change whilst motivating and supporting colleagues

The School is committed to the safeguarding and well-being of learners and expects all staff to share this commitment.

The ability to speak Welsh is desirable

A Disclosure and Barring Service (DBS) check will be requested for this post.

Application forms are available on-line at www.carmarthenshire.gov.uk

Closing date: 2.5.2018

DIRPRWY BENNAETH Â CHYFRIFOLDEB DROS GYNHWYSIAD, LLESIANT A RHEOLI YMDDYGIAD

Cyfle cyffrous i gyd-arwain yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.

Rydym yn chwilio am unigolyn eithriadol sy’n meddu ar:

 • profiad, dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau sylweddol o ran arwain ym maes cynhwysiad, llesiant ac ymddygiad
 • awydd ac ymrwymiad egnïol i greu'r cyfleoedd addysgol gorau posibl ar gyfer POB dysgwr
 • hanes o fod yn ymarferydd ystafell ddosbarth rhagorol
 • ymrwymiad angerddol i sicrhau bod pob disgybl yn llwyddo
 • profiad amlwg o arwain mentrau ar gyfer yr ysgol gyfan sy'n arwain at ganlyniadau gwell i ddisgyblion
 • y weledigaeth, y profiad a'r deinamigrwydd i sicrhau gwelliannau pellach o ran yr ysgol
 • y rhinweddau personol sydd eu hangen i gyflwyno newid ac i ysgogi a chefnogi cydweithwyr ar yr un pryd.

Mae’r ysgol yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch a llesiant y disgyblion ac yn disgwyl i’r holl staff rannu’r ymrwymiad hwn.

Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Bydd gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Gellir cael ffurflen gais ar-lein drwy fynd i: www.sirgar.llyw.cymru

Dyddiad cau: 2.5.2018Job location

More about Ysgol Bro Banw Community Primary School
×
Address: High Street, Ammanford, Carmarthenshire, SA18 2NS, United Kingdom
Telephone: +44 1269 592481