English Teacher - Fixed term one Year, Llangollen, Denbighshire, LL20 8TG

Closing date:

Dinas Bran SchoolLlangollen, Denbighshire, LL20 8TG

Date posted:
Start date: 1st September 2018
Contract type: Full Time
Salary: Main scale
Contract term: Fixed Term
Suitable for NQTs: Yes

The Governors are looking to appoint an excellent teacher of English   to start in September 2018. The role   will be a fixed term one until August 2019.

The successful candidate will have high aspirations, enthusiasm and a   commitment to raising student’s achievements within our English Department. 

The English results at Dinas Brân are good. In this role you will have the opportunity   to engage students at all levels. This is an exciting opportunity for a newly qualified or experienced   teacher who wants to make a real difference to our children.


Mae’r   Llywodraethwyr yn chwilio i benodi athro/athrawes Saesneg ardderchog i   ddechrau ym mis Medi 2018. Rôl am gyfnod penodol yw hon tan fis Awst 2019.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddyheadau uchel, brwdfrydedd ac   ymrwymiad i godi cyflawniadau disgyblion o fewn yr Adran Saesneg.

Mae   canlyniadau Saesneg yn Ninas Brân yn dda. Yn y rôl hon cewch y cyfle i ysgogi   disgyblion ar bob lefel. Mae hwn yn gyfle cyffrous i athro/athrawes newydd   gymhwyso neu brofiadol sydd eisiau gwneud gwir wahaniaeth i’n plant.Job location

More about Dinas Bran School
×
Type: Mainstream School
Phase: Secondary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 11 - 18 years
Address: Dinbren Road, Llangollen, Denbighshire, LL20 8TG, United Kingdom
Telephone: +44 1978 860669
employer gallery photo 0
employer gallery photo 1
employer gallery photo 2
employer gallery photo 3
employer gallery photo 4
employer gallery photo 5