Head of Music, Ruthin

Closing date:

Ysgol BrynhyfrydRuthin

Date posted:
Start date: 01/01/2018
Contract type: Full Time
Salary: Undisclosed
Contract term: Permanent
Suitable for NQTs: No

The Governors are seeking to appoint a committed and skilled teacher of Music, with a strong track record of effective management, to lead the Music Department. The successful candidate will join a dynamic school where inspirational leadership and hard work have transformed performance against every measure. Results in 2017 were outstanding both at GCSE and A Level. Consequently, in the National School Categorisation System for Wales, the school was graded 1A for Standards and Capacity to Improve. The school’s rapid progress has been recognised by the local community: in September record numbers are projected to join the Sixth Form and there is projected a 21% rise in the number of students joining Year 7. This success, combined with our stunning location and proximity to Chester and Liverpool, means we can provide truly exciting career development opportunity.


Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Cerdd ymroddedig ac egnïol i arwain yr Adran.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag ysgol ddynamig lle mae arweinyddiaeth ysbrydoledig a gwaith caled ar draws yr ysgol wedi trawsnewid ei pherfformiad yn erbyn pob un o’r mesuriadau perfformiad. Cafwyd canlyniadau TGAU a Safon Uwch rhagorol yn 2017. O ganlyniad, dyfarnwyd Gradd 1A i’r ysgol am ei Safonau a’i Gallu i Wella o dan y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion Cymru. Mae’r cynnydd cyflym y mae’r ysgol wedi’i wneud wedi cael ei gydnabod gan y gymuned leol: ym mis Medi, disgwylir i’r nifer fwyaf erioed o ddisgyblion ymuno â’r Chweched Dosbarth a rhagwelir cynnydd o 21% yn nifer y disgyblion a fydd yn ymuno ym Mlwyddyn 7.  Mae’r llwyddiant hwn, ynghyd â’n lleoliad trawiadol a’n hagosrwydd at Gaer a Lerpwl, yn golygu y gallwn ddarparu cyfleoedd datblygu gyrfa gwirioneddol gyffrous.Job location

More about Ysgol Brynhyfryd
×
Type: Mainstream School
Phase: Secondary
Funding status: State - Community
Gender: Mixed
Age Range: 11 - 18 years
Address: Ffoedd Yr Wyddcrug, Ruthin, Denbighshire, LL15 1EG, United Kingdom
Telephone: +44 1824 703 933
employer gallery photo 0
employer gallery photo 1
employer gallery photo 2
employer gallery photo 3
employer gallery photo 4
employer gallery photo 5